Koji su pravci u psihoterapiji dobri za nas?

Koji su pravci u psihoterapiji dobri za nas?

Psihoterapijskih modaliteta je sada mnogo i to može biti zbunjujuće, ali može i značiti da će se naći za svakoga po nešto što mu odgovara. Dobra vest je da su nam zahvaljujući ovom onlajn-svetu sada svi pravci dostupni čak iako živimo u manjoj sredini gde ne postoji široki izbor terapeuta. Postoji nekoliko oblika u psihoterapiji.

 


 

KOJI PRAVCI U PSIHOTERAPIJI POSTOJE?

Treba izabrati terapijski pravac koji nam prirodno najviše leži – to je onaj čija se filozofija podudara sa našom. Dokazano je da su neki pravci nešto efikasniji kod specifičnih problema i zato je bitno da se pre početka terapije informišemo. Postoje razne grane psihoterapije, a u ovom članku ćemo pobrojati samo najpopularnije kako bismo vas zainteresovali da sami istražite i nađete pravac sa kojim ćete kliknuti.

 

 

 

 

 

KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNA TERAPIJA

Za početak imamo kognitivno-bihejvioralnu terapiju o kojoj na internetu čitamo kao KBT, RE&KBT/REBT. Ona naglašava uticaj našeg načina razmišljanja na to kako se osećamo i ponašamo, a njen cilj je traganje za konstruktivnim alternativama koje bi zamenile postojeći način razmišljanja, naše disfunkcionalne emocije i ponašanje. U psihoterapijskom svetu se smatra za brzu i efektnu terapiju, a najveće rezultate pokazuje u radu na fobijama, anksioznosti i poremećajima kontrole impulsa.

 

 

 

 

 

GEŠTALT TERAPIJA

Geštalt psihoterapija je usmerena ka sazrevanju i daljem rastu klijenta, prihvatanju sopstvene odgovornosti za samog sebe i postizanju integrisane ličnosti kako bi uspešno mogao da funkcioniše kao jedna celina. Efikasna je u rešavanju prolaznih životnih teškoća i u povećanju klijentovog samopoštovanja.

 

 

 

 

 

ŠTA JE TRANSAKCIONA ANALIZA?

Transakciona analiza je pravac u psihoterapiji koja tvrdi da u svakom od nas postoje tri ego-stanja: Roditelj, Odrasli i Dete. Proučavaju se komunikacije i manifestacije ovih ego-stanja, a cilj je postizanje autonomije ličnosti kroz osvešćivanje i svesno korišćenje ego-stanja u kojima se nalazimo, kao i korekcija starih i usvajanje novih strategija koje možemo da koristimo u životu. Glavna primena ovog pravca je u radu sa poremećajima ličnosti.

 

 

 

 

 

PORODIČNA TERAPIJA

Sistemska porodična terapija ima za cilj promenu u sistemu porodičnog funkcionisanja i da bi taj cilj
ostvarila radi sa pojedincima, parovima ili porodicama. Efikasna je u radu sa porodičnim problemima,
kao i emocionalnim i psihosomatskim problemima kod dece.

 

 

 

 

 

DA LI STE ČULI ZA PSIHODRAMU?

Među ljubiteljima grupnih terapija, popularna je Psihodrama. Ovaj pristup je zasnovan na korišćenju dramskih tehnika, sociometrije i grupne dinamike, a osnovna tehnika je zamena uloga. O problemima se ne razgovara, već se analiziraju kroz akcioni postupak. Koristi se za rešavanje aktuelnih konflikata, a može i u radu sa decom ili bolestima zavisnosti.

 

 

 

 

 

Svaki od pristupa ima svoje benefite, a vi uvek možete probati više različitih pristupa i sami se uveriti u to. Proučavanju ove teme pristupite sa radoznalošću i nemojte se plašiti ako vam ovoliki izbor zaliči na konfuziju. Ono što novija istraživanja pokazuju je to da je za uspešnost terapije najvažniji odnos klijenta i terapeuta, a sam modalitet nije presudan. Ipak ukoliko vam je filozofija samog pravca bliska, verovatno ćete lakše i naći zajednički jezik sa terapeutom, i tehnike i intervencije će vam delovati smislenije.

 

 

TEKST: NEVENA JOKIĆ

Nevena Jokić je defektolog i budući psihoterapeut. Zahvalna je na poznavanju mnogobrojnih ljudi čija je energija inspiriše. Slobodno vreme provodi u prirodi ili u gradu, na rolerima. Slika po platnu i zidovima, uz dobru muziku i dobar džin.