Tag: deca

Dečiji put do samostalnosti

Dečiji put do samostalnosti

Samostalna deca su spokojna i smela. Razlog tome nikako ne leži u tome što im je sve dozvoljeno, već u tome što veruju u sopstvenu sposobnost da nešto mogu da urade.   PODRŽITE DETE U SLUŠANJU INTUICIJE Onaj osećaj u stomaku je najsnažniji kada smo 

Šta predstavlja prenatalni test?

Šta predstavlja prenatalni test?

Anomalije ploda, koje se nazivaju i defektima pri rođenju, jesu genetski ili fizički defekti fetusa koji u velikoj meri mogu uticati na razvoj ploda u trudnoći kao i na samu trudnoću. Povrh svega, dovode do komplikacija pri porođaju koje mogu imati dugoročne i značajne posledice 

Tolerancija na frustracije

Ne postoji ljudsko biće koje se tokom svakodnevnih životnih obaveza ne susreće sa različitim vidovima frustracija. Neke situacije nas više frustriraju, neke manje. Opet zavisi od same situacije, ali i od nas samih. Vremenom uspostavljamo svoje adekvatne mehanizme odbrane koji nam pomažu da svakodnevne frustracije lakše preguramo. Ali da li ste znali da su frustracije sastavni deo normalnog psihičkog razvoja čoveka?


ŠTA SU FRUSTRACIJE?

Želje i ciljevi su osnovni pokretači i motivacija ljudske aktivnosti usmerene u određenom pravcu. Ali svi znamo da taj put nije baš tako lak. Čak je često vrlo težak i iscrpljujući.

Kada na našem zamišljenom putu naiđemo na prepreku, tada nastaje frustracija. Prepreka može biti spoljašnji činilac (kamen o koji se spotaknemo), ali prepreka može biti i u nama (strah, depresivnost, nedostatak veština i znanja).

KAKO FRUSTRACIJE UTIČU NA ČOVEKA?

Tolerancija na frustracije počinje da se razvija još u najranijem detinjstvu. Današnji način vaspitavanja dece često nalaže previše zaštitnički stav prema deci, sa težnjom da se ne izlažu frustracijama, jer ih one svakako čekaju u životu.

Ali, možete li dobiti dozvolu za auto i biti dobar vozač ako nikada pre niste vozili? Odgovor je sasvim logičan. Tako je i sa frustracijama. Period detinjstva je najosetljiviji za razvoj brojnih veština, sposobnosti, sticanje znanja…

Može li se adolescent koji je štićen od frustracija boriti sa istima u periodu odrastanja kada ih ima toliko mnogo? Pokušaće… Ali sam čin susreta sa frustracijom postaće dodatna frustracija. Zato počnimo na vreme.

Da bi na zdrav način pripremili decu da se adekvatno bore sa frustracijama, neophodno je da ih izlažemo frustracijama. Možda zvuči surovo, ali optimalne frustracije su pozitivne za razvoj dece.

Reč optimalno u ovom slučaju podrazumeva da su frustracije  prilagođene detetu (ni prevelike, ni premale) i  blagovremene (javljaju se u pravo vreme).

Zadatak dobrog roditelja je da osluškuje dete i frustracije dozira na adekvatan način. Naravno da sa ovim ne treba preterivati. Preterano izlaganje frustracijama takođe može imati negativne posledice po razvoj dece. Dok optimalno dozirane frustracije pozitivno utiče na razvoj tolerancije prema frustrirajućim stimulusima.

KAKO SE BORITI SA FRUSTRACIJAMA?

Mnoge frustracije sa kojima se susrećeno nastaju često zbog nerealne procene situacije ili naših vlastitih kapaciteta. To znači da tokom života treba da radimo na racionalnom sagledavanju okolnosti sopstvenih veština i znanja.

Mi kao ljudsta bića prirodno nismo programirani da možemo sve i da u svemu budemo dobri i uspešni. Potrebno je da razvijemo fokus na ono što smo postigli i uspeli kao i  na produbljivanje znanja i iskustva koja će nam pomoći u novim situacijama.

Potrebno je da radimo na sebi i razvijamo svoju emocionalnu inteligenciju, jer je poreklo najvećeg broja reakcija koje ispoljavamo upravo potekao iz emocionalne nestabilnosti.

TEKST: IVANA JOSIPOVIĆ

Ivana Josipović studira Psihologiju na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Radi kao vaspitač u predškolskoj ustanovi. U slobodno vreme voli da čita psihološke tekstove, da šeta u prirodi ili da trenira.

Uloga muškarca u odgoju dece

Uloga muškarca u odgoju dece

Postoji razliku u tome kako otac utiče na ćerke i na sinove. Ćerke će se oslanjati na oca za emotivnu sigurnost. S obzirom da je to prva muška figura u životu, prema tom modelu će kasnije tražiti i partnere.

Značaj osamostaljivanja dece i mladih osoba

Značaj osamostaljivanja dece i mladih osoba

Osamostaljivanje predstavlja proces osnaživanja mladih osoba za svet odraslih. Počinje još u detinjstvu, kada dete uči da posle prvog neuspeha ne odustane nego da pokuša ponovo, a nastavlja se u tinejdžerskom dobu.

Šta predstavlja inkluzivno obrazovanje?

Šta predstavlja inkluzivno obrazovanje?

Inkluzija u obrazovanju u svom osnovnom značenju predstavlja uključivanje deteta sa poteškoćama u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Drugim rečima, inkluzivno obrazovanje podrazumeva akciju pri kojoj se sva deca koja pripadaju osetljivim društvenim grupama uključuju u obrazovanje. Glavni cilj je sprečavanje napuštanja obrazovnih ustanova od strane dece sa teškoćama u razvoju.


INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I DRUŠTVO

Inkluzija u obrazovanju bi trebalo dete sa poteškoćama da uključi u društveni život zajednice, na svim nivoima. Svetska organizacija UNESKO, u svom radu poseban akcenat stavlja na omogućavanje kvalitetnog obrazovanja svakom detetu, bez obzira na njihove različitosti. Proces odgovaranja na potrebe različitih društvenih grupa poseban je zadatak ove organizacije, ali i čitavog društvenog sistema.

DECA SA TEŠKOĆAMA

U ovu grupu spadaju učenici sa smetnjama, učenici marginalizovanih grupa, daroviti učenici. U pitanju su takođe učenici socijalno, ekonomsko i kulturno nepovoljnih sredina. Posebnu kategoriju predstavljaju učenici koji poseduju slabu motivaciju za usvajanje novih obrazovnih sadržaja. Postoje brojne poteškoće kod učenika koje ometaju ili nepovoljno utiču na njihovo obrazovanje. Neka su intelektualnog ili fizičkog tipa, a neka emocionalnog ili psihološkog.

PRAVO NA JEDNAKO OBRAZOVANJE

Bez obzira na različitosti, obrazovni sistem i društvo bi trebalo da obezbedi kvalitetan obrazovni program, prilagodi se potrebama različitih društvenih grupa, ali i omogući svakom učeniku jednake polazne osnove za obrazovanje. Obrazovne ustanove trebalo bi da prilogode prostor i uslove za pravilno funkcionisanje dece sa poteškoćama.

KVALITETAN PROGRAM OBRAZOVANJA

Savremeni podučavaoci dece imaju izazovan zadatak da svakom učeniku obezbede kvalitetan program obrazovanja. Razlog tome leži u činjenici da savremeno društvo ima veću svest o brojnim nedostacima različitih društvenih pojava, te i teži tome da ih otkloni. Unapređivanje postojećeg obrazovnog sistema, ali i uključivanje svakog deteta u obrazovni sistem, svakako da je zadatak inkluzivnog obrazovanja. Bez obzira na društvenu grupu iz koje potiče.

PRAVO NA KULTURNO UZDIZANJE

Inkluzija kao društvena pojava bi trebalo da ima mogućnost primenjivanja na sve slojeve društva. U tom smislu, ne treba zaboraviti i na kulturne potrebe publike sa poteškoćama. Publika sa oštećenjima vida i sluha zahteva prilagođavanje kulturnih događaja posebnim potrebama ovakve publike.

INKLUZIVNO POZORIŠTE

Ideja inkluzivnog pozorišta nije samo prilagođavanje postojećih pozorišnih praksi pozorišnoj publici sa oštećenjima. Ovakvo pozorište takođe podrazumeva kreiranje kvalitetnog i raznolikog pozorišnog sadržaja za ovakvu pozorišnu publiku i njegovo konstantno unapređivanje.

TEKST: TAMARA VRANIĆ

Tamara Vranić ima 23 godine. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na katedri za Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. U slobodno vreme uči španski jezik, uživa u čitanju kratkih priča, u putovanjima i druženju sa dragim ljudima. Interesuju je kultura i mediji, kao i pisanje, koje za nju predstavlja najlepši vid izražavanja misli i ideja.

Kako ravoj tehnologije utiče na decu?

Kako ravoj tehnologije utiče na decu?

Moderna tehnologija je doživela eksplozivni rast početkom 21. veka. Njen brzi razvoj je zahvatio sve aspekte života, što je dovelo do toga da danas ne možemo zamisliti život bez nekog pametnog uređaja. Međutim, sem što je uticala na odrasle, tehnologija je veoma uticala i na decu, njihov intelektualan razvoj, ljudske i socijalne veštine, ali i na fizičko zdravlje. U nastavku teksta detaljno ćemo opisati svaki od navedenih uticaja.

Zašto nastaje bela kuga?

Zašto nastaje bela kuga?

Da li je sve više žena koje se odlučuju da nemaju potomstvo i da se isključivo posvete karijeri i, eventualno, partneru? Statistike tako tvrde. Koji su razlozi tome? Zašto nastaje bela kuga i kako je možemo sprečiti? ODAKLE SVE POČINJE? Pre svega, razlozi su materijalne 

Festival nauke, robotike i tehnologije za decu

Festival nauke, robotike i tehnologije za decu

Po drugi put će u Srbiji, 17. decembra, biti organizovan FIRST LEGO® League Explore program za decu uzrasta od 6 do 10 godina. Organizator je Udruženje „Prava Priča“, zajedno sa organizacijom SerbianTech i Super GlavceCilj programa je da uvede decu u svet robotike, tehnologije i nauke. Festival je otvorenog tipa, te zainteresovani posetioci mogu doći već od 10h u Savremenu osnovnu školu u Beogradu koja je i domaćin programa.


FIRST® LEGO® League je globalni program koji deci predstavlja nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku (STEM) kroz zabavno i uzbudljivo praktično učenje, upotrebom didaktičkih materijala i LEGO Education setova. Program se održava u preko 100 država, a Srbija je jedna o njih. Kroz rad na pripremama razvija se kreativnost, timski duh, saradnja kod mladih i podstiče i osamostalјivanje za buduće akcije. FIRST LEGO League program pomaže mladim lјudima da postanu glavni oslonac inovacija u društvu, i omogućuje im da ostvare svoje profesionalne potencijale prvenstveno u okvirima nauke i tehnologije.

FIRST LEGO League Explore program je osmišljen na taj način da deca uzrasta od 6 do 10 godina, zajedno sa svojim mentorom, mesecima pripremaju i osmišljavaju Inovativni projekat na zadatu temu, prave panele i prezentacije, kao i motorizovani model koji je napravljen od lego kockica. Na ovom putovanju deca uče kako da kritički razmišljaju, rade u timu, a ujedno otkrivaju svet tehnologije i robotike. Ovogodišnja tema projekta je „ SUPER POWERED“ i usmerena je na pronalaženje inovativnih rešenja za efikasnije: stvaranje, skladištenje, distribuiranje i korišćenje energije.

Ove godine u Explore programu učestvuje čak dvanaest ekipa koje će biti predvođene mentorom. Za učešće u Explore programu i višemesečne pripreme za festival, ekipama je neophodno posedovanje Explore seta koji se sastoji iz LEGO elemenata i kocki, mini-figurica, ploče i uputstva za građenje, kao i LEGO® Education SPIKE™ Essential ili WeDo Robot seta.

Udruženje „Prava priča“ je neprofitno, nevladino udruženje osnovano sa ciljem podrške deci, mladima i zajednici u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i humanitarne delatnosti.

Aktuelnosti vezane za FIRST LEGO League program  možete pratiti na zvaničnom sajtu, ali i putem Instagram profilaLinkedIn i Facebook stranice.

SerbianTech je organizacija koja se bavi osnaživanjem tehnološkog ekosistema. Aktivnosti i inicijative organizacije su zasnovane na tri stuba – tehnološko obrazovanje i edukacije, poslovno umrežavanje i promocija tehnološkog ekosistema.

Zavod Super Glavce je PDP/operativni partner i oficijalni vlastnik licence FIRST LEGO League (Discover, Explore i Challenge) za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju.

Kompanija Netconomy prepoznala je značaj i vrednosti programa i organizatora i pružila podršku ovogodišnjoj organizaciji Festivala.

Društvene igre sa najmlađima

Društvene igre sa najmlađima

Deci nije potrebno još više stvari. Najbolja igrčka koju dete može imati je roditelj koji sedne sa njim i igra se. – Bruce Perry KADA JE VREME ZA PRVU DRUŠTVENU IGRU? Ukoliko trogodišnjaku prezentujete Monopol– nećete imati uspeha. Važno je prilagoditi igru uzrastu, kao i