Tag: umetnost

EPIZODA 17 SA MARIJOM PECIĆ

EPIZODA 17 SA MARIJOM PECIĆ

Moja gošća, dizajnerka Marija Pecić govorila nam je o tome kako da prepoznamo kada je nešto dovoljno dobro, ali i zašto je perfekcionizam zapravo paravan iza koga se skrivamo.

Andaluzija – simbol kulture i umetnosti

Andaluzija – simbol kulture i umetnosti

Andaluzija je najjužnija i najnaseljenija španska pokrajina. Glavni i najveći grad ove pokrajne je Sevilja. Pored Sevilje, gradovi koji pripadaju Andaluziji su Kordoba, Granada, Malaga, Haen, Almeria itd.

Gejše – svet mističnih žena

Gejše – svet mističnih žena

Ona farba svoje lice kako bi sakrila svoje lice. Njene oči su duboke vode. Nije na Gejšama da žele. Nije na Gejšama da osećaju. Gejša je umetnica plutajućeg sveta. Ona pleše, ona peva. Ona te zabavlja, šta god poželiš. Sve ostalo je senka, sve ostalo je tajna. – Arthur Golden


KO SU GEJŠE?

Gejše su stubovi japanske kulture čiju autohtonu tradiciju utemeljeno nose još od razvitka taikamochi ili hokana umetnosti, i one datiraju još iz Edo perioda. Ovaj ekstravagantni i kontroverzni poziv nekada se smatrao privilegijom. Prve gejše bili su muškarci, međutim danas u Japanu postoji samo jedan muškarac gejša.

POLOŽAJ ŽENA

Žene u Japanu bile su lišene lične slobode, potpuno zavisne od svojih muževa. Njihov položaj u društvu omogućavao im je da svoje malo carstvo grade između svoja četiri zida, što se uglavnom odnosilo na vaspitanje dece i vođenje domaćinstva. Nasuprot tome, gejše su morale da budu obrazovane, da uče i da budu u društvu muškaraca. Muškarci sa druge strane, uživali su svu ličnu slobodu i tražili su razonodu van doma.

OBRAZOVANJE

Gejše se od malih nogu edukuju za ovaj poziv, stoga mlađe učenice nazivaju se majko. One su morale proučavati sve aspekte drevne japanske tradicionalne kulture, kao i da znaju sve o drevnim umetnostima, plesu i muzici. Obavezno za jednu gejšu bilo je poznavanje književnosti, da zna da peva pleše, da zna da svira nekoliko instrumenata od kojih je najbitniji šamisen.

Veoma je bilo bitno poznavanje ceremonije čaja, kaligrafije i slikarstva. Gejše su morale da uvek budu u toku sa aktuelnim društveno-političkim dešavanjima. Frizure, dezen kimona kao i šminka koju nose, razlikuju se od starosnog doba gejše. Gejše su vrsni poznavaoci umetnosti.

ULOGA GEJŠI

Njihov posao je bio da muškarcima u visokom društvu prodaju san o raskoši, gde je njihovo znanje na različitim poljima dodatno doprinelo kako na poslovnom planu, tako i na lestvici popularnosti. Naime, samo ako ste Japanac ili neko koga muškarac iz visokog društva Japana izuzetno ceni, možete uživati u društvu gejše, njenom performansu i sake čaju.

ZABLUDE O GRACIOZNIM UMETNICAMA

Najveća zabluda u vezi ovih gracioznih umetnica jeste ta da ih ljudi često povezuju sa prostitutkama, i ovakvo tumačenje je u velikoj meri pogrešno. S obzirom na to da su gejše uživale slobodu tadašnjeg Japana, izazivale su veliku ljubomoru kod društva, a naročito kod žena koje bi ih stigmatizovale kao prostitutke. Takođe, Oiran zabavljačice bi se turistima predstaljale kao gejše, gde se takođe koncept gejši pogrešno tumači.

IZUMIRANJE MISTIČNOG SVETA

Retko ćete videti gejšu na ulicama Japana. Prvo, zbog činjenice da ih je u Japanu ostalo veoma malo. A drugo, uglavnom su turisti ti koji se maskiraju u gejše i šetaju ulicama Japana kako bi drugim turistima privukli pažnju. Svet mističnih žena polako izumire, što je posledica modernizacije kao i ekonomskog pada devedesetih godina prošlog veka. Gejše se uglavnom kriju, šetaju sporednim ulicama i vešto izbegavaju fotografisanje. Gejše se danas nalaze u Kjotu, u znatno manjem broju, i to u distriktu gejši.

TEKST: HELENA PLAHĆINSKI

Helena Plahćinski je student prve godine fakulteta za Diplomatiju i bezbednost u Beogradu. Od malih nogu volela je pisano slovo na papiru, i ta ljubav traje već 15 godina. Sa sedam godina, pod svećom, pisala je kratke dečije pesmice sebi za dušu. Danas vodi pregovore sa izdavačkim kućama oko objavljivanja svoje prve zbirke poezije koja nosi naziv “Avaz”. Hobi koji joj se duboko uvukao pod kožu, odveo ju je na put kojim je mislila da nikad neće koračati. 

Dive srpskog glumišta 

Dive srpskog glumišta 

Naša zemlja jedna je od retkih  bogatih zemalja talentovanim glumcima i glumicama. Nove generacije glumaca koji se pronalaze u svetu glume takođe su dokaz da su i mlađe generacije itekako talentovane za ovu vrstu umetnosti. Ipak ona ,,stara garda“ koja je ispratila odrastanje mnogih starijih generacija, i dan danas deo je odrastanja nekih novih klinaca.  

Ko je Džoni Štulić?

Ko je Džoni Štulić?

Branimir Džoni Štulić rođen je u Skoplju 11. aprila 1953. godine. Njegova sklonost ka umetnosti nikada nije prestala. Vodila ga je od samoukog gitariste, preko najuspešnijeg autora jugoslovenske rok scene. Dovela ga je do pesnika i prevodioca Homerove Ilijade i drugih antičkih klasika. PUT POPLOČAN 

Zovem se Crveno – Orhan Pamuk

Zovem se Crveno – Orhan Pamuk

Drugi svetski rat sa sobom je doneo mnoge promene koje su svakako zahvatile i književnost. Iz modernizma se razvio postmodernizam, koji se javio šezdesetih godina prošlog veka. Kao književna epoha iznedrio je mnoge čuvene pisce. Jedan od njih je i najuticajniji turski pisac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, Orhan Pamuk.


KAKO JE SVE POČELO?

Orhan Pamuk rođen je u Istanbulu 1952. godine. Još od dečačkih dana bio je sklon knjigama, pa i pored insistiranja njegovih roditelja da završi arhitekturu, ipak se opredelio za žurnalistiku. Kao poštovalac svačijeg mišljenja, zalagao se za ljudska prava. Smatra se čovekom koji je povezao različite ljude i tradicije i napravio most između hrišćanskog zapada i muslimanskog istoka. Istok i Zapad, kao dva glavna suparništva su se u njegovim delima prožimali i neprestano sukobljavali.

Zovem se Crveno, roman koji je Pamuka postavio na svetski tron, objavljen je 1998. godine. Pamuk je verovao da je baš umetnost pravo mesto za izražavanje različitog. Tako, u svom delu, Istok je predstavio na potpuno originalan način. Aspekt koji razdvaja Istok i Zapad predstavljen je kroz različita mišljenja umetnika iluminacija i minijatura o slikarstvu.

POČETAK MINIJATURE

Minijatura, sama po sebi, počela je da se razvija još u 13. veku. Postaje deo slikarstva koji se može nazvati i najuzbudljivijom granom muslimanske umetnosti. U hrišćanskoj Evropi vladao je drugačiji oblik umetnosti – portreti. Izrada portreta u islamu shvatana je kao bezverje i takva vrsta umetnosti bila je strogo zabranjena. U romanu je oslikan sukob oko evropskih slikarskih tehnika i islamskih umetnika što dovodi do ubistva. Misterije oko ubistva roman približavaju detektivskom, pa se uz to može definisati i kao istorijski, ljubavni, filozofski i teološki.

RADNJA ROMANA

Radnja smeštena je u Istanbul, pred kraj 16. veka. Otpočinje obavljanjem priprema za obeležavanje hiljadugodišnje hidžre i to iluminacijom knjige za sultana Murata III. Ta knjiga treba da sadrži njegov portret na evropski način, pa stoga on angažuje najbolje minijaturiste. Oni se sukobljavaju oko različitih slikarskih postupaka što rezultira smrću dvojice od njih. Međutim, Zapad odnosi pobedu nad Istokom pa je kroz iščezavanje minijature metaforički prikazano umiranje jedne osmanske baštine.

STRUKTURA ROMANA

Element koji je najkarakterističniji u romanu je svakako njegova struktura. Sadrži pedeset devet poglavlja, koja se stapaju u jednu celinu. Javlja se višeglasje jer svi likovi govore iz svoje perspektive. Nežive stvari poput novčića i crvene boje takođe imaju svoju priču, čak nas i mrtvi junaci upućuju u dešavanja iz njihove perspektive.

DA LI LJUBAV POBEĐUJE SVE?

Pamuk oslikava i ljubav između dva lika, Šekure i Crnog. Ljubav biva prekinuta odlaskom Crnog u Persiju, ali se ipak nastavlja njegovim povratkom u Istanbul. Na kraju smo svedoci da ljubav može pobediti sve, počev od ubistva  i optužbi, pa sve do položaja islamske žene u braku. Pored ljubavi, javlja se i jedan karakterističan autobiografski detalj iz života pisca. Vidljivo je odsustvovanje očinske figure i nadmetanje Ševketa i Orhana, Šekurinih sinova, koji se kroz čitav roman bore za naklonost svoje majke.

SIMBOLIKA CRVENE BOJE

Kao što i sam naslov upućuje, crvena boja se javlja kao najdominantnija. Nastanak crvene boje vezuje se baš za majstore minijatura. Majstor je napravio kafu u koju je dodao crveni prah. Samo ispijanje kafe je jedna od najznačajnijih karakteristika Osmanlija, pa pravljenje kafe uz pomoć crvene boje nije slučajno. Crvena boja je takođe i boja ljubavi koja se rasplamsala između dva lika ali predstavlja i ljubav prema minijaturi. To je i boja krvi onih koju su vekovima ratovali, ali može da bude i boja krvi ubijenih slikara.

UŽIVITE SE U ROMAN

Pamuk je model pisca koji kroz čitavo delo angažuje i samog čitaoca, navodeći nas da zajedno sa junacima rešavamo misteriozna ubistva. On obogaćuje našu svest različitim istorijskim detaljima o osmanskoj prošlosti, daje nam prikaz jedne umetnosti i pritom povezuje dve različite kulture. Parafraza stiha iz Kurana Moji su i Istok i Zapad može se doživeti i kao osnova za tumačenje romana, ali i kao analiza ličnosti samog Orhana Pamuka.

TEKST: JELENA RADOVANOVIĆ

Jelena smatra da je skromnost najveća vrlina. Inspiraciju pronalazi u muzici, slikarstvu i detektivskim romanima.

STVARALAŠTVO PISCA BERTOLTA BREHTA

STVARALAŠTVO PISCA BERTOLTA BREHTA

Bertolt Breht jedan je od najznačajnijih njemačkih pisaca svih vremena. Iako je u književnosti ostao upamćen prije svega po svojoj drami, tj. epskom teatru i poučnim komadima, njegova poezija nije ništa manje značajna. Štaviše, Brehtovo stvaralaštvo je cjelovit sistem u kojem se dramski i lirski 

Klimtov Poljubac – eksplozija osećanja

Klimtov Poljubac – eksplozija osećanja

Da li ste se ikada zapitali šta je potrebno da bi u vama jedno umetničko delo izazvalo snažne, a lepe emocije? Na čemu treba da se zasnivaju dela slikara, pisaca ili muzičara da bi ih posmatrač zavoleo i poželeo da ih iznova i iznova vidi, 

Najskuplјe slike sveta

Najskuplјe slike sveta

Umetničke slike dobijaju na novčanoj vrednosti iz mnogo razloga. Na svetskom tržištu umetnina, najskuplje slike nisu uvek i najvećeg umetničkog kvaliteta. Svoju cenu  izgradile su zbog trenutne potražnje, misterije koja prati njihov nastanak, kao i međunarodnih intriga kolekcionara i aukcionara koji se bore za sliku. Borba se odvija kako na legalnom, tako i na crnom tržištu. U nastavku teksta upoznajemo vas sa najskupljim slikama sveta. 


 

PUT OD NASTANKA DO MUZEJA

Spisak najskupljih slika na svetu sadrži niz  različitih umetničkih dela, koja su nastala u poslednjih pet vekova. Neke od njih bile su izgubljene i po nekoliko stotina godina. Prelazile su iz ruke u ruku, prepravljane, dorađivane i restaurirane (nekada ne baš uspešno). Kasnije su završavale  u nekom muzeju ili privatnoj kolekciji, kao ljudske kreacije koje poseduju  najveću novčanu vrednost.

 

 

TEHNIKOM KAPANJA DO REMEK-DELA

Slika Džeksona Poloka, Broj 17A nalazi se na petom mestu na listi najskupljih prodatih slika. Prodata je 2015. godine za dvesta osamnaest miliona dolara. Primetivši da kapljice koje padaju stvaraju raznolike i zanimljive oblike, remek dela u malom, Džekson Polok je počeo da slika na taj način. Tako je u slikarstvu razvio tehniku kapanja. Na ovaj način nastala je i njegova slika Broj 17A. 

 

 

 

KADA ĆEŠ SE UDATI?

Ova slika predstavlja ulje na platnu Pola Gogena, nastalo 1892. godine. Slika se nalazila u privatnom vlasništvu porodice švajcarskog kolekcionara Rudolfa Štehelina. On  ju je pozajmljivao muzeju u Bazelu, gde je bila izložena gotovo pola veka. U februaru 2015. godine, slika je prodata sestri vladajućeg emira Katara za dvesta dvadeset devet miliona dolara.

 

 

 

U VLASNIŠTVU KRALJEVSKE PORODICE KATARA

Kartaši predstavljaju niz umetničkih dela Pola Sezana, slikanih tehnikom ulje na platnu. Nastale su tokom poslednjih godina života ovog slikara, devedesetih godina 19. veka. Najnovija verzija nalazila se u privatnoj kolekciji Grka Džordža Embrikosa do 2011. godine, kada je prodata kraljevskoj porodici Katara za rekordnih dvesta osamdeset osam miliona dolara.

 

 

 

PRVOBITNO PRODATA ZA ČETIRI HILJADE DOLARA

Razmena je apstraktna ekspresionistička uljana slika na platnu holandsko-američkog slikara Vilema de Kuninga. Umetnik je svoju sliku prodao 1955. godine za četiri hiljade dolara. Vremenom, ona je došla u posed Fondacije David Gefen, koja ju je u septembru 2015. godine prodala Kenetu K. Grifinu za trista dvadeset osam miliona dolara.

 

 

 

SPASITELJ SVETA

Salvator Mundi, ili Spasitelj Sveta je slika Leonarda da Vinčija naslikana oko 1500. godine. Slika je doživela niz restauracija, promenila brojne vlasnike i bila izlagana na mnogobrojnim izložbama i muzejima. 2017. na aukciji u Njujorku bila je prodata za četiristo sedamdeset pet miliona dolara princu Saudijske Arabije, Badru Ibnu Abdulahu.

 

 

 

DELO NEPROCENJIVE VREDNOSTI

Na spisku najskupljih slika nema Mona Lize Leonarda da Vinčija, iako je to, zasigurno, najvrednija slika u istoriji. Razlog je  taj što je ona zvanično proglašena umetničkim delom neprocenjive vrednosti. Ipak, njena  novčana vrednost se može posredno izvesti na osnovu vrednosti njenog osiguranja. 1962. godine  ovo remek-delo osigurano je na sto miliona dolara. Uzimajući u obzir inflaciju, u 2022. godini, to bi danas iznosilo osamsto sedamdeset devet miliona dolara.

 

 

 

TEKST: NIKOLA JEREMIJAŠ

Nikola Jeremijaš ima 25 godina i završio je Ekonomsko-trgovinsku školu u Vranju, a trenutno se nalazi na studijama prava na Pravnom fakultetu u Nišu. Završio je školu multiplatformskog novinarstva u organizaciji Tomson Fondacije i Logistike, kao i onlajn kurs Saveta Evrope o zaštiti i sigurnosti novinara.

 

Od 2021. godine, radio je kao novinar na lokalnom novinskom portalu Niški Press. Objavljivao je članke u zborniku studentskih radova, Politeuma, kao i u časopisuPressing. Pored toga, piše i objavljuje kratke priče i pesme.

Šivenje – zanat koji stvara umetnost

Šivenje – zanat koji stvara umetnost

Šivenje je jedan od najstarijih zanata čovečanstva, koji vuče korene još iz kamenog doba. Hiljadama godina ranije, zime su bile jako kobne, a ljudi su vođeni potrebom za egzistencijom postajali samouki. Pored lova, javila se i potreba za šivenjem, stvaranjem sopstvene odeće.  Ljudi su uspevali