Šta skriva Atapuerka?

Šta skriva Atapuerka?

U vreme kada je severni deo evropskog kontinenta bio okovan ledom, na teritoriji današnje Španije razvijale su se prve ljudske zajednice. Burgos je provincija na severu Španije, koja predstavlja oblast sa nekoliko značajnih arheoloških lokaliteta. U blizini istoimenog sela nalazi se i čuveni arheološki kompleks Atapuerka, sastavljen od nekoliko pećina. Ovaj kompleks je smešten u brdima kraške formacije, a lokaliteti su otkriveni prilikom izgradnje železničke pruge tokom dvadesetog veka.


PRONALASCI

Jedan od lokaliteta naziva se Sima del Elefante (Slonova jama). Ovde su otkriveni dokazi koji ukazuju na najranije prisustvo čoveka u zapadnoj Evropi. Zubi koji su otkriveni, kao i delovi vilice, datuju se na više od milion godina starosti.

U pećini koja se zove Sima de los Huesos (Jama kostiju) otkriveno je preko 1500 fosilnih ostataka. Na ovom mestu otkriveno je i nekoliko skoro potpuno očuvanih lobanja. Starost ovih nalaza procenjuje se na period od pre 300.000-600.000 godina. Mnogi od ovih nalaza po svojim karakteristikama ukazuju na to da se radi o neandertalcima. Ovde je otkrivena i jedna slomljena lobanja koja ukazuje na povredu zadobijenu usled fizičkog nasilja. Njena starost je procenjena na preko 400.000 godina, pa se ovaj slučaj smatra najstarijim dokazom ljudskog nasilja.

Osim ova dva lokaliteta značajni su i Galeria i La Gran Dolina. Sva ova mesta su bogata izuzetnim nalazima. Na njima se upoznajemo sa predmetima koji su korišćeni pre milion godina. Veliki broj ljudskih i životinjskih skeleta je otkriven. Otkriveni su naslikani i ugravirani motivi iz svakodnevnog života. Od geometrijskih dekoracija do scena iz lova. Takođe i predmeti poput antropomorfnih i zoomorfnih figurina. Svi ovi nalazi su veoma značajni za proučavanje evolucije čoveka i njegovog kulturnog razvoja.

UPOZNAVANJE S LJUDSKOM EVOLUCIJOM

Ovaj fenomenalan kompleks, koji se prostire na preko 280.000 hektara površine, pruža nam širok spektar informacija o životu u prošlosti. Na ovom mestu možemo naučiti dosta toga o ljudskoj evoluciji. Takođe, ovde se vrlo jasno možemo upoznati sa načinom života prvih ljudskih zajednica u Evropi.

Čitav ovaj kompleks ima kontinuitet naseljavanja, tako da osim najranijih perioda ljudske civilizacije, na ovom mestu su otkriveni tragovi života i iz kasnijih perioda (neolit, bronzano doba, gvozdeno doba, srednji vek). Geografski položaj je očigledno bio vrlo povoljan za društveno-ekonomske potrebe čoveka, tako da je ovaj prostor ostao gusto naseljen sve do današnjih dana.

Fotografija preuzeta sa sajta: commons.m.wikimedia.org


TEKST: VLADIMIR STOJKOVIĆ

Vladimir Stojković je diplomirani arheolog. Ljubitelj je bioskopa i fudbala, kako evropskog, tako i američkog.