Šta je posao HR-a?

Šta je posao HR-a?

Kako bi određena organizacija ili kompanije adekvatno funkcionisala potrebno je da bude sačinjena od odgovarajućih ljudi. To je zadatak menadžera ljudskih resursa. Pored toga on je zadužen i za brigu o zaposlenima. Ipak, iza svake jake kompanije stoje jaki i zadovoljni ljudi.PROFIL HR- A

Prvenstveno je potrebno dobro poznavanje ljudske psihologije. Pored toga osoba treba da poseduje izuzetne veštine komunikacije, da zna kako da proceni osobu, da ima osećaj za analizu i tumačenje događaja, kao i da poseduje samopouzdanje. Ovo su samo neke crte ličnosti koje karakterišu osobu koja se bavi ovim poslom.


ZADACI MENADŽERA LJUDSKIH RESURSA

Selekcija i regrutacija, unapređivanje znanja, podrška, nagrađivanje, briga o zaradi, briga o zadovoljstvu zaposlenih su samo neka od zaduženja menadžera ljudshih resursa.


Selekcija i regrutacija ili biranje kandidata za određeni posao jeste važno zaduženje HR-a. Zahteva vođenje intervjua, odnosno razgovora za posao, selekciju CV-ja, kao i pravljenje samog oglasa, a vezuje se za odabir pravih lica za nove pozicije. Menadžer ljudskih resursa ima zadatak da proceni profile svih kandidate i odabere one ljude koji bi najviše odgovarali datoj poziciji.

USAVRŠAVANJE

Usavršavanje, sticanje novih znanja i veština obuhvata još jedan zadatak menadžera ljudskih resursa. Kako bi određena kompanija napredovala potrebno je da napreduju i ljudi u njoj. Organizacija predavanja, seminara, treninga za zaposlene je u rukama HR stručnjaka. Nagrađivanje zaposlenih za uspeh i postignute rezultate u određenom periodu ima važnu ulogu u svakoj uspešnoj kompaniji.

Ovako se podiže motivacija zaposlenih i želja za radom, što donosi vidljive rezultate. Dodela nagrada i beneficija za uspeh spada u oblast HR-a. Team building ili izgradnja tima predstavlja različite aktivnosti koje organizuju menadžeri ljudskih resursa. Cilj ovih aktivnosti jeste izgradnja i poboljšanje odnosa među zaposlenima, a često zahteva timsko rešavanje određenih zadataka.

TEKST: ANĐELA STEVANOVIĆ

Anđela Stevanović je studentkinja Filozofskog fakulteta u Nišu, smer Komuniciranje i odnosi sa javnošću. Po prirodi je kreativna osoba i večiti  zaljubljenik u umetnost. U slobodno vreme voli da čita i piše, pored toga obožava fotografiju i uživa da upoznaje nove ljude.