Tag: šta radi hr

Šta je posao HR-a?

Šta je posao HR-a?

Kako bi određena organizacija ili kompanije adekvatno funkcionisala potrebno je da bude
sačinjena od odgovarajućih ljudi. To je zadatak menadžera ljudskih resursa. Pored toga on je
zadužen i za brigu o zaposlenima. Ipak, iza svake jake kompanije stoje jaki i zadovoljni ljudi.