Šta pokazuje teorija brojeva 3 6 9 ?

Ostavimo budućnosti da kaže istinu, i izračuna svakoga prema njegovom radu i dostignućima. Sadašnjost je njihova, budućnost, za koju sam ozbiljno radio, je moja. Naizmenična struja (trofazna struja koju koristi najveći broj domaćinstava). Radio signal. Bežični prenos energije (wi-fi). Sinhroni i asinhroni motor. Obrtno magnetno polje. Generator visokih frekvencija. Teslin transformator. Radovi u oblasti rendgenski zraka. Više od 700 registrovanih patenata u 25 zemalja sveta i potencijalno – ključ za otkrivanje tajni Univerzuma.


3

Sve to je samo mali deo Tesline baštine. Na osnovu toga možemo reći da ovom geniju dugujemo veliku zahvalnost za blagodeti koje je darovao svetu. Pored nepresušnog genija, bio je poznat i kao naučnik čije ideje su se graničile sa ezoterijom. Bio je opsednut brojevima i pridavao im je veliki značaj.

Opštepoznata je činjenica da je strogo vodio računa da njegove dnevne aktivnosti budu ponovljive određeni broj puta, koji bi bio deljiv sa tri. Na vratima njegove hotelske sobe u Njujorku je stajao broj 3327. Za stolom je uvek imao 18 salveta, a prethodno bi oprao ruke tri puta. Iako ovakvi detalji iz života našeg najpoznatijeg naučnika zvuče kao urbane legende, čini se da su njegovi eksperimenti dokazivali nešto drugo.

6

Pored brojnih izuma i citata koje možemo pronaći u gotovo svakom kutku interneta, iza ovog genija je ostala i nesvakidašnja teorija. Na početku dvadesetog veka Tesla je sproveo niz eksperimenata koji su predstavljali novi pravac u njegovoj karijeri. Ispoljavao je sve veće interesovanje ka neograničenoj energiji, a piramidalne strukture su zauzimale važno mesto u njegovim proučavanjima.

Smatrao je da je Zemlja prirodni izvor energije, a da su piramide njihovi rezonatori (poput piramida u Gizi). Sa idejom da se neograničena energija stavi naraspolaganje čovečanstvu, sagrađena je Teslina eksperimentalna stanica u Kolorado Springsu. Po istim principima koje je ovaj naučnik uvideo u egipatskim piramidama, sagrađen je i Teslin toranj (poznat i kao Vanderklifski toranj). Međutim, ovi poduhvati su završeni neslavno, nakon što je Tesla optužen da priprema zrak smrti i da predstavlja pretnju po čovečanstvo.

9

Naučnici koji su nastavili da istražuju lik i delo srpskog naučnika smatraju da je upravo to trebalo da bude najvažniji eksperiment u istoriji čovečanstva. Ako želite da otkrijete tajne Univerzuma, razmišljajte o njima kao o energiji, frekvenciji i vibraciji. Matematički principi ukazuju na sveprisutnost ovih zakona u prirodi i doprinose egzaktnosti našeg poimanja sveta.

Ponovljivost ovih principa i njihovo prisustvo je moguće uočiti u gotovo svim prirodnim sistemima. Zlatni presek i Fibonačijev niz (0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024…) su zasigurno najpoznatiji. Međutim, Tesla je uočio da u vorteksnoj matematici postoji još jedan obrazac koji se neprekidno ponavlja.

Zamislimo pravilan krug sa 9 pravilno raspoređenih tačaka po njemu u smeru skazaljke na satu. Na desnoj strani spektra se nalaze brojevi 1, 2, 4 (desna kriška jabuke), a sa leve 8, 7, 5 (leva kriška jabuke). Ovom obrascu ne pripadaju brojevi 3, 6 i 9. Broj 3 je pozicioniran na desnoj strani i upravlja brojevima 1, 2, 4, dok se broj 6 nalazi u levom delu spektra, upravljajući brojevima 8, 7 i 5.

Sabiranjem pomenutih cifara iz niza (1, 2, 4, 8, 7, 5) i njihovim svođenjem na jednocifren broj dešava se nešto zanimljivo:(1+2=3); (2+4=6); (4+8=12=1+2=3); (8+7=15=1+5=6); (7+5=12=1+2=3); (5+1=6)… Brojevi 3 i 6 se pojavljuju naizmenično u pravilnoj formi.

Niz neverovatnih rezultata se nastavlja i kada uključimo množenje: (1×2=2); (2×2=4); (4×2=8); (8×2=16=1+6=7); (7×2=14=1+4=5); (5×2=10=1+0=1)… i deljenje kao računske operacije: (1/2=0,5=0+5=5); (2/2=1); (4/2=2); (8/2=4); (7/2=3,5=3+5=8); (5/2=2,5=2+5=7)… Jednocifreni rezultati su samo brojevi iz niza (1, 2, 4, 8, 7, 5)!

Još malo zanimljive matematike, sada sa brojevima 3, 6 i 9, koje naučnik Marko Rodin smatra vektorom ka četvrtoj dimenziji i polju toka. Njegov učenik, Rendi Pauel, ističe da je to tajni ključ ka slobodnoj energiji.

Zbir broja 3 sa desne i broja 6 sa leve strane daju broj 9 (3+6=9). Množenjem ova dva broja sa 2 dobijamo (3×2=6) i (6×2=12=1+2=3). Ako bismo brojeve iz niza (1, 2, 4, 8, 7, 5) sabirali sa brojevima iz niza (3, 6, 9) zbir jednocifrenih brojeva bi uvek bio neki od brojeva iz niza (1, 2, 4, 8, 7, 5)! Množenje bi dalo drugačije rezultate, jer bi rezultat bio uvek neki od brojeva iz niza (3, 6, 9)!

Za kraj, ako bismo broj 9, kao broj iznad svih, nastavili da multiplikujemo sa 2, dobili bismo niz brojeva (18, 36, 72, 144, 288,576, 1.152…). Jednocifreni zbir brojeva u ovom nizu bi uvek bio 9.

VORTEKS


Matematika se može uvideti u svemu oko nas, nekada čak i skrivena od naših očiju. Priroda je sazdana na ovim kodovima, a tzv. sakralna simetrija je prisutna u formacijama biljaka, životinja i ljudi. Tesla je smatrao da su brojevi 3, 6 i 9 izuzetno važni za manifestaciju i obilato ih koristio u svojim aktivnostima i istraživanjima. Kada biste samo znali veličanstvenost trojke, šestice i devetke, tada biste imali ključ univerzuma! Izgleda da je Nikola Tesla znao.

Fotografija je preuzeta sa sajta commons.wikimedia.org

TEKST: DANIJEL SAVIĆ

Danijel Savić je apsolvent Fakulteta savremenih umetnosti. Voli umetnost, jer asocira na slobodu. Zanimaju ga priče i fotografija i nada se da će ih objaviti jednog dana. I priče i fotografije. U idealnom svetu piše, režira i igra u filmovima.