Tag: teorija brojeva 3 6 9

Šta pokazuje teorija brojeva 3 6 9 ?

Šta pokazuje teorija brojeva 3 6 9 ?

Ostavimo budućnosti da kaže istinu, i izračuna svakoga prema njegovom radu i dostignućima. Sadašnjost je njihova, budućnost, za koju sam ozbiljno radio, je moja. Naizmenična struja (trofazna struja koju koristi najveći broj domaćinstava). Radio signal. Bežični prenos energije (wi-fi). Sinhroni i asinhroni motor. Obrtno magnetno