Razlika između osećanja i emocija

Razlika između osećanja i emocija

Često u svakodnevnom govoru, dok pokušavamo nekome da približimo na koji način smo proživeli neku životnu situaciju, spominjemo pojam emocija i osećanja. Ta dva pojma mešaju ili poistovećuju iako su potpuno različita.


KOJA JE KLJUČNA RAZLIKA?

Razlika između emocija i osećanja proizilazi iz činjenice da su osećanja način na koji svako odnas tumači određenu emociju.

Naime, u zavisnosti od trenutne situacije kroz koju prolazimo, u nama se razvija određeni osećaj, za koji se može reći da je svesni oblik emocija. Osećaj budi neku emociju, kao što je na primer strah, tuga, sreća, koja je proizvedena nesvesno.

DA LI JE MOGUĆE IZMERITI EMOCIJE?

Emocije su fizičke i instiktivne, i izazivaju određenu telesnu reakciju.

Telesne reakcije se mogu objektivno meriti posmatranjem zenica (da li su i koliko proširene), praćenjem provodljivosti kože, praćenjem moždane aktivnosti (EEG i fMRI) i otkucaja srca (EKG), kao i posmatranjem i analizom izaza lica.

KONTROLISANJE EMOCIJA I OSEĆANJA

Iako se veruje da emocije i osećanja ne mogu da se kontrolišu, vremenom možemo naučiti da u trenutku shvatimo šta osećamo. Treba budemo svesni koja emocija proizilazi iz tog osećanja i da svesno na određeni način reagujemo u momentu.

Emocije te koje se odražavaju na naše ponašanje i naše reakcije.

Na primer, ukoliko nešto u nama budi strah, zbog nekog prethodnog iskustva, a svesni smo da bi preveliki strah bila preterana emocija, možemo naučiti da umirimo sebe shvatanjem da se ne nalazimo u opasnosti. Tada možemo u trenutku reagovati smireno.

Ovo se definiše kao emocionalna samospoznaja i jedna je od komponenti emocionalne inteligencije.

SVOJSTVA EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

Emocionalna inteligencija pomaže da se vratite u sadašnji trenutak tako što ćete proceniti svoje trenutne potrebe, upravljati sopstvenim rekacijama i donositi promišljene odluke. Tada ne dopuštate kontrolisanje osećanja razvijenih tokom prethodnog iskustva.

Emocije su same po sebi jako mudre i uvek pokušavaju da nam pruže korisne informacije. Emocije nas navode da naučimo što više o sebi, kako bismo uspeli da kontrolišemo svoje reakcije u određenim momentima i pokazali svoje najbolje ja.

TEKST: NEVENA JANKOVIĆ

Nevena Janković je rođena u Negotinu, gde je i završila srednju školu. Fakultet je upisala 2015. godine u Novom Sadu, smer biomedicinsko inženjerstvo. S obzirom na to da Novi Sad smatra najlepšim gradom u Srbiji, slobodno vreme voli da provodi uživajući u svakom (bilo kom) ćošku ovog grada, sama ili sa svojim prijateljima.