Search Results: ana milicevic

Inflacija − pojam, podela i karakteristike

Inflacija − pojam, podela i karakteristike

Reč inflacija je latinskog porekla i znači naduvavanje. Inflacija uvek predstavlja disproporciju novčanih i robnih fondova u jednoj privredi koja se usklađuje uglavnom rastom cena. Ipak, ne znači svako povećanje cena inflaciju, kao što ne mora doći ni do preteranog rasta cena usled inflacije. PODELA 

Značaj grupe u poslovnom okruženju

Značaj grupe u poslovnom okruženju

Grupe zaposlenih prvenstveno postoje da bi olakšale posao menadžerima, ali neretko se dešava da ga zapravo otežavaju. Otežavaju posao menadžera kada menadžeri ne razumeju ponašanje grupe, njihova obeležja, način funkcionisanja pa samim tim nisu kompetentni da ih usmere ka postizanju organizacionih ciljeva. Kao da to 

Pregovaranje − metoda poslovne komunikacije

Pregovaranje − metoda poslovne komunikacije

Pregovaranje je jedan od najlakših metoda za rešavanje nesporazuma i nesuglasica. U današnjem svetu pregovaranje je toliko zastupljeno u svim sferama života, od privatnog svakodnevnog života do internacionalnog pregovaranja.


PROCES KOJI TEŽI ZAJEDNIČKOM REŠENJU DVE STRANE

Pošto je pregovaranje toliko zastupljeno, strane koje ulaze u to moraju imati osnovna znanja, veštine i tehnike poslovne komunikacije. Za pregovaranje je potrebno najmanje dve strane i da među interesnim stranama postoji neki nesporazum, ali koji ima potencijala da se ostvare interesi obe strane.

 

Može se zaključiti da je pregovaranje proces koji teži da pronađe zajedničko rešenje za dve suprotstavljene strane.  Interesne strane mogu voditi pregovore u svoje ime ili u ime organizacije koju predstavljaju. Suprotstavljene strane ulaze u pregovore kada je potrebno pronaći zajednički interes u situacijama kada su interesi različiti.

 

 

 

 REŠAVANJE PROBLEMA JE GLAVNI CILJ

Pregovaranje služi brojnim ciljevima, ali najznačajniji jeste rešavanje problema. Interesne strane koje učestvuju u pregovaranju teže da identifikuju problem i/ ili sukob i da pronađu moguće opcije za usklađivanje svojih interesa i potreba. Da bi proces pregovaranja mogao da se sprovede, neophodno je da postoji mogućnost postizanja zajedničkog cilja. Ukoliko to nije pristuno, pregovaranje ne može da postigne svoj cilj, a to je rešenje problema.

 

 

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Prema Fells-u, osnovne karakteristike pregovaranja su sledeće:

 

 Pregovaranje je proces – niz aktivnosti, a ne jedan događaj

Potrebne su dve strane za pregovore

 Moraju postojati razlike u pogledima i pozicijama pregovarača

 Pregovaračke strane moraju imati volju i nameru da pronađu rešenje

 Uključuje pokušaj postizanja sporazuma

 Pregovori rezultiraju sporazumom ili dogovorom – u nekim slučajevima može da znači i
odustajanje od pregovora

 

 

 

DOBRO PREGOVARANJE

Dietmeyer smatra da su karakteristike dobrog pregovaranja sledeće:

 

Složenost – kompleksnost pregovora

Dinamičnost – nemogućnost potpunog predviđanja ishoda pregovora

Dugotrajnost – trajanje

 

 

 

JEDAN OD NAJČEŠĆIH NAČINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE

U poslovnom svetu, pregovaranje je jedan od najčešćih načina poslovnih razgovora i komunikacije. Dominantno je u poslovnoj sferi iz mnogobrojnih razloga, a najznačajniji jesu to što omogućava razmenu mišljenja, dijalogom među interesnim stranama se dolazi do zaključka o prednostima i manama poslovnog poduhvata i najlakše se dolazi do zajedničke odluke.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment

Odnosi sa javnošću u kriznim situacijama

Odnosi sa javnošću u kriznim situacijama

Krizne situacije su oduvek predstavljale izazov za kompanije. Danas kao faktor imamo i društvene mreže, pa su krizne situacije još izazovnije i češće nego ranije. Krizne situacije se obično dešavaju iznenada i ako se ne odreaguje kako treba može doći do domino efekta kada cela 

Organizacija koja uči

Organizacija koja uči

Današnje poslovno okruženje je veoma dinamično. Da bi organizacija uspela da opstane u takvom promenljivom okruženju potrebno je da mu se prilagodi. Jedan od najboljih načina prilagođavanja jeste putem znanja. Znanje je nešto što se teško stiče, a ne može ga niko oduzeti. Ovakav način 

Priprema za poslovni intervju

Priprema za poslovni intervju

Intervjui služe kompaniji da utvrdi da li su kandidati kvalifikovani za dati posao. Ujedno su i najčešći alat za selekciju. Zbog značaja koji imaju za odabir zaposlenih, priprema za poslovni intervju igra veoma važnu ulogu prilikom traženja zaposlenja.


 SELEKCIJA KADROVA

Kompanija ne bi mogla da bude uspešna bez kompetentnih i talentovanih ljudi. Da bi bile
konkurentne u današnjem svetu kompanijama su potrebni najbolji ljudi. Bez njih, smišljanje i realizacija ideja bi bile nemoguće, vreme bi ih ostavilo na istom mestu, napredak bi bio isključen i na kraju bi došlo do propadanja. Sa takvim stavom kompanija ulazi u proces regrutacije i selekcije kadrova.

 

 

 

FAZE INTERVJUA

Sam intervju ima tri faze: planiranje intervjua, sprovođenje intervjua i period posle intervjua. Planiranje postoji i u kompaniji, ali i sami kandidati mogu da planiraju kako će se pokazati na intervjuu. Priprema se uglavnom sastoji od utvrđivanja znanja, veština i ostalih karakteristika relevantnih za posao.

 

 

 

PITANJA I ODGOVORI

Za svaku osobinu bi trebalo pripremiti neka pitanja, koja bi se potencijalno mogla naći na samom intervjuu. Poželjno je pripremiti i odgovore na ta pitanja. Njih bi trebalo formulisati tako da uključuju i primere ranijih postignuća ili aktivnosti. Nije dovoljno reći da smo bili uspešni na svom radnom mestu i primili nagradu za svoj učinak. Takva informacija ne znači mnogo poslodavcu, jer on nije upućen u to šta smo konkretno uradili i zbog čega smo primili nagradu.

 

 

 

SPROVOĐENJE

Što se tiče samog sprovođenja intervjua, poželjno je biti što opušteniji. Treba imati na umu da smo mi
njima potrebni isto koliko i oni nama. Potrebno je potruditi se da CV, formulari za prijavu i ostala
prateća dokumenta budu bez gramatičkih grešaka. Bez ustručavanja postavljamo sva pitanja koja su nam bitna, poput šta možemo da očekujemo od posla, da li postoji mogućnost za napredak i slično. Iako u ovoj situaciji izgleda kao da kompanija bira zaposlenog, u našoj svesti treba da stoji da i mi biramo svoje radno mesto.

 

 

 

MEJL ZAHVALNOSTI

Nakon intervjua poželjno je napisati mejl zahvalnosti kompaniji. Bez obzira na to kako je intervju protekao, da li smo izabrali datu kompaniju ili ona nas, treba se zahvaliti na izdvojenom vremenu za intervjuisanje.
Takođe, pre intervjua možemo se raspitati o tome šta nije dozvoljeno poslodavcima da nas pitaju. To
možemo videti na sledećem linku: Zakon o radu. Ukoliko se ipak susretnemo sa takvim
pitanjima, možda bi bilo bolje da razmislimo o drugim ponudama i opcijama za pronalazak posla.

 

 

 

ISTRAŽIVANJE

Pre samog intervjua, možemo obaviti i istraživanje o datoj kompaniji. Treba biti siguran da se naši lični ciljevi i ciljevi kompanije poklapaju, da nam odgovara način poslovanja date kompanije i da se poklapa sa našim stavovima. Ovo istraživanje će biti korisno i za nas da utvrdimo da li je to nama odgovarajuća kompanija, a imaćemo i dodatan plus kod poslodavca jer smo se potrudili da izdvojimo vreme i pokažemo da nam je zaista stalo da dobijemo taj posao.

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment

 

Šta izaziva burnout sindrom?

Šta izaziva burnout sindrom?

Sindrom sagorevanja na radnom mestu, poznatiji kao Burnout sindrom, posledica je prekomernog izlaganja pojedinca na razne hronične stresore iz svog okruženja. Iako smo svesni da je stres glavni okidač brojnih bolesti kako fizičkih tako i psihičkih, burnout sindrom doskora nije bio ni uziman u obzir 

Šta izaziva promene u preduzeću?

Šta izaziva promene u preduzeću?

Savremeno doba se odlikuje velikim i brzim promenama u svim sferama života, pa ni poslovni svet nije izuzetak. Poslovni sistemi su podložni promenama i prilagođavaju se promenljivoj okolini. Promene donose brži napredak i razvoj života i poslovanja. Sve se menja i sve mora da se menja da bi se prilagodilo okruženju i opstalo. Kakve mogu biti promene u preduzeću?


Promene su baza za opstanak i razvoj svih sistema. Brze i velike promene nastaju najviše pod uticajem brzog naučno-tehnološkog razvoja. Nauka i tehnologija se implementiraju u svim poslovnim sistemima i neophodno je da preduzeća isprate njihov razvoj i da im se prilagode kako bi opstala i postigla konkurentsku prednost.

 

 

 

MODERNE PROMENE

Promene u preduzeću u vidu tehnologija i nauka, pa i u intelektualnom i etičkom razvoju klijenata, utiču i na promene misije preduzeća kao i na traženje novih tržišnih niša. Brzo reagovanje na promene i prilagođavanje promenama je osnov za uspešan i pravilan menadžment preduzeća. Menadžeri u ovakvom promenljivom okruženju moraju da imaju sposobnost da brzo i adekvatno uoče promene, da analiziraju i da podstiču sprovođenje promena u svojoj kompaniji.

 

 

 

PRUŽANJE OTPORA NA PROMENE

Tehnički aspekt sprovođenja promena jeste zahtevan, ali najzahtevniji zadatak jeste ubediti zaposlene da je neophodno implementirati promenu. Ljudi imaju prirodan otpor prema promenama jer su promene nepoznate, a ljudi imaju prirodan strah od nepoznatog. Ljudi uglavnom teže sigurnosti, dok promene to ne garantuju. Iz tog razloga javlja se inercija i otpor prema promenama. Menadžeri moraju biti sposobni da promenu predstave kao šansu, a ne kao pretnju i ugrožavanje položaja.

 

 

 

PROMENE KOJE PREPOZNAJEMO

Postoje brojne podele promena. Uopšteno, promene možemo podeliti u dve osnovne grupe:

Unutrašnji izvori promena

Spoljašnji izvori promena

 

 

ŠTA OBUHVATAJU UNUTRAŠNJI IZVORI

Unutrašnji izvori promena odnose se na potrebu preduzeća da napreduje. Tu podrazumevamo promene vezane za razvoj proizvoda i/ili usluga, uvođenje nove tehnologije i slično. Ove izvore promena preduzeća mogu u potpunosti da kontrolišu.

 

 

 

UTICAJ IZVORA VAN KOMPANIJE

Spoljašnje izvore promena preduzeća ne mogu da kontrolišu. Tu spadaju ekonomski, politički i društveni izvori promena. Ekonomske promene obuhvataju promene na tržištu, promene kod konkurencije kao i tehnološki progres. Politički izvori promena vezani su za monetarnu politiku, zakone, propise i slično. Društveni izvori promena obuhvataju organizovane grupe u društvu koje utiču na ponašanje proizvođača vezano za reklamu, prodaju, očuvanje resursa i slično.

 

 

 

KAKO DO USPEŠNIH PROMENA?

Da implementacija promena ne bi bila neuspešna od izuzetnog značaja je efektivna komunikacija menadžera i zaposlenih. Svi stejkholderi moraju biti upućeni u promenu kao i u razloge njenog uvođenja. Takođe, moraju biti upoznati i sa rezultatima koje ta promena donosi po fazama implementacije.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment

 

Sistem nagrađivanja zaposlenih u kompanijama

Sistem nagrađivanja zaposlenih u kompanijama

U tekstu u kome smo opisali značaj motivacije na rad zaposlenih spomenuli smo i nagrade kao jedan od mogućih izvora motivacije. Kada se pravilno iskoriste, nagrade motivišu zaposlene da bolje i produktivnije rade. Međutim, kada se nepravilno iskoriste mogu da postignu kontraefekat. Kada se razvija