Uloga muškarca u odgoju dece

Uloga muškarca u odgoju dece

Tradicionalno je uloga majke uvek bila bitna i ključna u odgoju dece, smatra se da je majka privrženija. To je proizilazilo i iz toga što su pre žene ostajale kod kuće, brinule o domu i većinski provodile vreme sa decom. Od očeva se očekivalo da priušte materijalnu sigurnost, ali nije bilo iznenađujuće ukoliko otac nije toliko prisutan u životima svoje dece. Ipak, prema istraživanjima, kao i promeni vremena u kojem živimo, uloga oca u odgoju dece takođe postaje znatno bitnija.


UTICAJ OCA NA DETE

Ta uloga je oduvek bila bitna, samo se u društvu nije davalo na značaju tome. Pored majke, otac je jedna od ključnih figura u razvoju dečije emotivne stabilnosti. Kroz očevu figuru dobijaju osećaj sigurnosti, kako fizičke, tako i emotivne. Istraživanja pokazuju da očevi koji pokazuju emocije i privrženost, pozitivno utiču na kognitivni i socijalni razvoj kod dece.

Takođe, otac često postavlja temelj za sve ostale odnose koje će deca graditi u životu, kako ljubavne, tako i prijateljske. Kroz njegov obrazac ponašanja deca uče šta da očekuju od drugih i na takav način se oni postavljaju. Ukoliko je otac emotivno distanciran, velika verovatnoća je da će dete kasnije pronalaziti partnere koji neće otvorene pokazivati emociju i imaće manja
očekivanja od njih.

RAZLIČIT UTICAJ NA ĆERKE I SINOVE

Postoji razliku u tome kako otac utiče na ćerke i na sinove. Ćerke će se oslanjati na oca za emotivnu sigurnost. S obzirom da je to prva muška figura u životu, prema tom modelu će kasnije tražiti i partnere. Dok će sinovi svoje ponašanje kopirati od oca. Sin ima potrebu da dobije odobrenje i prihvatanje, te će njemu to biti prvi uzor.

BITNO JE USKLADITI SE

Može se zaključiti da otac takođe igra bitnu ulogu u životu svoje dece. Kako se vremena menjaju i ne gleda se na to da je samo posao majke da odgaja decu, očevi moraju da budu prisutniji. Oba roditelja doprinose zdravom razvoju dece, dok su mala prikupljaju obrasce ponašanja koji ukoliko nisu dobri će kasnije predstavljati traumu koju će morati da prevazilaze. Bitno je da se oba roditelja usklade sa vrednostima koje imaju, jer će tako zajedničkim snagama i usklađeno, te iste vrednosti prenositi na decu.


TEKST: ALEKSANDRA POPOVIĆ

Aleksandra Popović je završila Fakultet dramskih umetnosti na katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Njena interesovanja su različita i uvek voli da nauči nešto novo.