Traženje senzacija – uticaj na ponašanje

Traženje senzacija – uticaj na ponašanje

Neretko smo svedoci različitih naslova u medijima koji navode antisocijalna ponašanja ljudi. Često smo skloni da ista ponašanja osudimo i negativno gledamo na njih, pitajući se kako i zbog čega ljudi mogu da se bave radnjama koje su okarakterisane kao antisocijalne radnje. Kao i za mnoga druga ponašanja ljudi, i za traženje senzacija objašnjenje leži u psihologiji.


ŠTA PODRAZUMEVA TRAŽENJE SENZACIJA?


Senzacije su svima potrebne u životu. Manjak senzacija takođe može negativno uticati na našu ličnost. Može dovesti do nezadovoljstva i depresije. Sasvim je prirodno da kroz život doživljavamo stvari koje nas čine zadovoljnijim. Međutim, nivo senzacije koji je neophodno da doživimo nije isti kod svih ljudi. Postoje ljudi kojima su opsednuti učestalim traženjem različitih vrsta senzacija. Ova pojava pod nazivom traženje senzacija povezana je sa različitim vrstama antisocijalnog ponašanja, upotrebom različitih vrsta psihoaktivnih supstanci, ali i sa težnjom za međusobnim druženjem sa osobama koje imaju ovakve tendencije.


KAKO UTIČE NA PONAŠANJE LJUDI?


Ovakve osobe imaju potrebu za velikom količinom senzacija koje treba da osete. Iz tog razloga kako bi došli do tog nivoa, pribegavaju rizičnim oblicima ponašanja iz različitih sfera. Ovakve osobe sklone su rizičnim seksualnim odnosima, putovanjima na nova mesta, bavljenjem ekstremnim sportovima, upotrebom različitih supstanci, različitim oblicima antisocijalnog ponašanja. Kao što možemo videti, traženje senzacija ne dovodi uvek do negativnih oblika ponašanja. Ono se može ogledati i u osetljivosti na dosadu i rutinu, slušanje hard roka… Često i naša profesionalna orijentacija može proizilaziti iz traženja senzacija usmerenih ka nekom pravcu.

TRAŽENJE SENZACIJA I IMPULSIVNOST


Impulsivnost je dimenzija ličnosti koja se najčešće povezuje sa traženjem senzacija. Impulsivne osobe često nemaju sposobnost suzdržavanja od opasnosti u situacijama gde im je obećana nagrada. Prema istraživanjima traženje senzacija i impulsivnost su ponašanja koja su često u korelaciji i izraženiji su kod narkomana, delinkvenata i psihopata nego kod normativne populacije.

LEČENJE ANTISOCIJALNIH OBLIKA PONAŠANJA


Možemo uvideti da traženje senzacija ne dovodi uvek do nepoželjnog ponašanja, ali u velikom broju slučajeva dovodi, naročito kada je reč o impulsivnom traženju senzacija. Ovakvi oblici ponašanja zahtevaju posebne tretmane i odlazak kod psihoterapeuta, koji će preporučiti adekvatnu psihoterapiju.

TEKST: IVANA JOSIPOVIĆ

Ivana Josipović studira Psihologiju na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Radi kao vaspitač u predškolskoj ustanovi. U slobodno vreme voli da čita psihološke tekstove, da šeta u prirodi ili da trenira.