Tag: zaposleni

Organizacija koja uči

Organizacija koja uči

Današnje poslovno okruženje je veoma dinamično. Da bi organizacija uspela da opstane u takvom promenljivom okruženju potrebno je da mu se prilagodi. Jedan od najboljih načina prilagođavanja jeste putem znanja. Znanje je nešto što se teško stiče, a ne može ga niko oduzeti. Ovakav način 

Šta izaziva burnout sindrom?

Šta izaziva burnout sindrom?

Sindrom sagorevanja na radnom mestu, poznatiji kao Burnout sindrom, posledica je prekomernog izlaganja pojedinca na razne hronične stresore iz svog okruženja. Iako smo svesni da je stres glavni okidač brojnih bolesti kako fizičkih tako i psihičkih, burnout sindrom doskora nije bio ni uziman u obzir 

Šta izaziva promene u preduzeću?

Šta izaziva promene u preduzeću?

Savremeno doba se odlikuje velikim i brzim promenama u svim sferama života, pa ni poslovni svet nije izuzetak. Poslovni sistemi su podložni promenama i prilagođavaju se promenljivoj okolini. Promene donose brži napredak i razvoj života i poslovanja. Sve se menja i sve mora da se menja da bi se prilagodilo okruženju i opstalo. Kakve mogu biti promene u preduzeću?


Promene su baza za opstanak i razvoj svih sistema. Brze i velike promene nastaju najviše pod uticajem brzog naučno-tehnološkog razvoja. Nauka i tehnologija se implementiraju u svim poslovnim sistemima i neophodno je da preduzeća isprate njihov razvoj i da im se prilagode kako bi opstala i postigla konkurentsku prednost.

 

 

 

MODERNE PROMENE

Promene u preduzeću u vidu tehnologija i nauka, pa i u intelektualnom i etičkom razvoju klijenata, utiču i na promene misije preduzeća kao i na traženje novih tržišnih niša. Brzo reagovanje na promene i prilagođavanje promenama je osnov za uspešan i pravilan menadžment preduzeća. Menadžeri u ovakvom promenljivom okruženju moraju da imaju sposobnost da brzo i adekvatno uoče promene, da analiziraju i da podstiču sprovođenje promena u svojoj kompaniji.

 

 

 

PRUŽANJE OTPORA NA PROMENE

Tehnički aspekt sprovođenja promena jeste zahtevan, ali najzahtevniji zadatak jeste ubediti zaposlene da je neophodno implementirati promenu. Ljudi imaju prirodan otpor prema promenama jer su promene nepoznate, a ljudi imaju prirodan strah od nepoznatog. Ljudi uglavnom teže sigurnosti, dok promene to ne garantuju. Iz tog razloga javlja se inercija i otpor prema promenama. Menadžeri moraju biti sposobni da promenu predstave kao šansu, a ne kao pretnju i ugrožavanje položaja.

 

 

 

PROMENE KOJE PREPOZNAJEMO

Postoje brojne podele promena. Uopšteno, promene možemo podeliti u dve osnovne grupe:

Unutrašnji izvori promena

Spoljašnji izvori promena

 

 

ŠTA OBUHVATAJU UNUTRAŠNJI IZVORI

Unutrašnji izvori promena odnose se na potrebu preduzeća da napreduje. Tu podrazumevamo promene vezane za razvoj proizvoda i/ili usluga, uvođenje nove tehnologije i slično. Ove izvore promena preduzeća mogu u potpunosti da kontrolišu.

 

 

 

UTICAJ IZVORA VAN KOMPANIJE

Spoljašnje izvore promena preduzeća ne mogu da kontrolišu. Tu spadaju ekonomski, politički i društveni izvori promena. Ekonomske promene obuhvataju promene na tržištu, promene kod konkurencije kao i tehnološki progres. Politički izvori promena vezani su za monetarnu politiku, zakone, propise i slično. Društveni izvori promena obuhvataju organizovane grupe u društvu koje utiču na ponašanje proizvođača vezano za reklamu, prodaju, očuvanje resursa i slično.

 

 

 

KAKO DO USPEŠNIH PROMENA?

Da implementacija promena ne bi bila neuspešna od izuzetnog značaja je efektivna komunikacija menadžera i zaposlenih. Svi stejkholderi moraju biti upućeni u promenu kao i u razloge njenog uvođenja. Takođe, moraju biti upoznati i sa rezultatima koje ta promena donosi po fazama implementacije.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment

 

Sistem nagrađivanja zaposlenih u kompanijama

Sistem nagrađivanja zaposlenih u kompanijama

U tekstu u kome smo opisali značaj motivacije na rad zaposlenih spomenuli smo i nagrade kao jedan od mogućih izvora motivacije. Kada se pravilno iskoriste, nagrade motivišu zaposlene da bolje i produktivnije rade. Međutim, kada se nepravilno iskoriste mogu da postignu kontraefekat. Kada se razvija 

Komuniciranje u poslovnom svetu

Komuniciranje u poslovnom svetu

Velike organizacije, obiman menadžment i znatan broj zaposlenih zahtevaju veoma pažljiv pristup u svakodnevnom komuniciranju. Kako izgleda poslovna komunikacija? Da li postoje komunikacijski problemi u organizacijama i kako nastaju?  ŠTA JE KOMUNIKACIJA? Komunikacija je proces prenošenja informacija od jedne do druge osobe ili mesta. Na