Tag: aktivizam

Ko je bila Mitra Mitrović?

Ko je bila Mitra Mitrović?

Kako je mart mesec posvećen ženama, tako će i ovaj tekst u tom duhu biti posvećen jednoj važnoj i pomalo zaboravljenoj ženi – Mitri Mitrović. Za Mitru se može reći da je bila mnogo toga – književnica, učesnica Narodnooslobodilačke borbe, feministkinja, aktivistkinja i borac. Takođe, 

Zašto je aktivizam mladih važan?

Zašto je aktivizam mladih važan?

Aktivizam podrazumeva planirano delovanje pojedinca ili grupe da bi se postigli socijalni ili politički ciljevi kroz aktivnosti. To uključuje podizanje svesti, sprečavanje nasilja i rešavanje problema. Nosioci aktivizma – aktivisti/kinje su nosioci društvenih promena i heroji našeg društva. Među njima, posebno su važni mladi aktivisti/kinje.