Znakovni jezik

Znakovni jezik

Da li ste znali da svaka zemlja ima svoj sopstveni, maternji znakovni jezik? Neke zemlje imaju i više od jednog znakovnog jezika, a svi oni dele sličnosti između sebe. Nije poznat tačan broj znakovnih jezika u celom svetu, ali se pretpostavlja da ih ima oko 137.

 


 

ŠTA JE ZNAKOVNI JEZIK?

Znakovni jezik je jezik, koji čine znakovi koji se formiraju pokretima ruku i drugih delova tela,  uključujući facijalnu ekspresiju, poziciju tela i pokrete usana, kojima se prenosi određeni smisao. Različitim položajem prstiju, lako se oblikuju pojedinačna slova azbuke govornog jezika, a ti pokreti nazivaju se prstna ili ručna azbuka.

 

 

 

KAKO JE NASTAO?

Znakovni jezik je nastao u zajednici gluvih i nije ga izumeo pojedinac. Bilo je pokušaja da se znakovni jezici iz cele Evrope standardizuju. Kao i sa usmenim jezicima, ovi pokušaji nisu bili uspešni i dijalekti još uvek postoje. Ovo je delom zbog činjenice da škole za Gluve i Nagluve u različitim delovima zemlje često koriste različite znakove za boje, mesece i dane u nedelji, što se kasnije ustaljuje upotrebom. Procena Evropske Unije je da postoji 750 hiljada Gluvih i Nagluvih korisnika znakovnih jezika. U proseku, Gluvi i Nagluvi korisnici znakovnog jezika čine 0.1% ukupne populacije određene zemlje.

 

 

 

ZNAKOVNI  JEZICI SE MOGU ZAPISATI NA VIŠE NAČINA

 Ne postoji standardizovani način transkripcije, ali se često koristi Hamburški sistem zapisa koji koristi određene simbole za opisivanje položaja i pokreta ruku. Još jedan sistem koji funkcioniše na sličan način jeste SignWriting. Pored ovih sistema, koriste se i „glose”, tj. tumačenja znakova pomoću kombinacije reči, skica sa izrazima lica i gramatičkih nastavaka, bilo iznad reči ili u obliku prefiksa. Baš kao i u drugim jezicima, i u njima se mogu naći idiomi i reči/znakovi koje je teško ili nemoguće prevesti na neki drugi (znakovni) jezik.

 

 

 

ZAŠTO SE REČ GLUV NEKAD PIŠE VELIKIM POČETNIM SLOVOM

U kontekstu specijalnog obrazovanja, upotreba velikog slova „G” u reči „Gluv” označava da osoba pripada zajednici Gluvih i koristi autohtoni znakovni jezik kao prvi jezik ili jezik izbora. Upotreba malog početnog slova označava osobe kojima je medicinski utvrđen gubitak sluha, ali koje sebe ne smatraju delom zajednice Gluvih, ili koji ne koriste autohtoni znakovni jezik.

 

 

TEKST: EMILIJA TRAJKOVIĆ

Emilija Trajković je studentkinja prve godine Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. Pažnju joj privlače sitnice koje drugi ne vide, voli psihološki aspekt sagledavanja problema. Uživa u čitanju uz šoljicu čaja.