Značaj osamostaljivanja dece i mladih osoba

Značaj osamostaljivanja dece i mladih osoba

Osamostaljivanje predstavlja proces osnaživanja mladih osoba za svet odraslih. Počinje još u detinjstvu, kada dete uči da posle prvog neuspeha ne odustane nego da pokuša ponovo, a nastavlja se u tinejdžerskom dobu.


ŠTA JE GLAVNI FOKUS?

Glavni fokus osnaživanja mladih za samostalan život treba da bude unapređenje njihovih znanja, veština, emocionalne spremnosti da žive samostalno kao i porodične i socijalne mreže podrške. Evo zbog čega je osamostaljivanje, tj. nezavisnost kod dece i mladih važna.

USPOSTAVLJANJE KONTROLE NAD SVOJIM ŽIVOTOM

Važno je istaći da osamostaljivanje unapređuje samopouzdanje i veru u sebe kao i motivaciju i istrajnost u školi i na poslu. Takođe, izgrađuje otpornost i ponovno ustajanje nakon neuspeha. To omogućuje mladima da osećaju neku vrstu kontrole nad svojim životom.

RAZVIJANJE SAMOSVESTI I EMPATIJE

Pruža detetu osećaj pripadanja, što je esencijalno za izgradnju društvenih veza i stvaranje uzornog čoveka. Bitan element jeste i to što razvija nivo samosvesti i osetljivosti prema drugima. Upravo to ih uči da pomažu onima oko sebe.


MOTIVACIJA ZA POSTIZANJE ODREĐENOG CILJA

Uči ih da motivišu sami sebe jer imaju slobodu da pronađu sopstvene razloge za postizanje određenog cilja. Osim toga, pruža im osećaj kompetentnosti da su dovoljno jaki da se sami brinu o sebi, što ih čini otpornima na mnoge probleme.


VEŠTINE ZA SAVLADAVANJE ŽIVOTNIH LEKCIJA

Omogućava im da postanu dobri donosioci odluka jer imaju slobodu da razmotre različite opcije pre nego što izaberu onu za koju smatraju da je najbolja. Pored toga, razvija mnoge važne veštine, kao što su strpljenje, koncentracija, samopomoć, saradnja i samodisciplina. Te veštine deci i mladima daju šansu da u potpunosti iskuse život i nauče mnoge važne životne lekcije. To dalje utiče na njihovu sreću i zdravlje jer su srećni zbog sopstvenih postignuća i uspeha.

PROCES OSAMOSTAVLJIVANJA ZAHTEVA PODRŠKU

Međutim, proces osamostaljivanja može biti veoma težak bez adekvatne pomoći i podrške. Štaviše, roditelj koji celog života štiti dete od problema i ne dozvaljava mu da se samo nosi sa njima, uzrok je budućih lenjih i nesposobnih ljudi. Onih ljudi bez životnih ciljeva, porodice i dece.

Stoga je veoma bitno pričati sa detetom i pomoći mu da nauči da su problemi svakodnevni deo našeg života, i da smo sami sposobni da ih rešimo. Bar većinu njih.

Ako roditelj veruje u spostveno dete i dete će tokom celog života verovati u sebe!

TEKST: MARIJA MALENOVIĆ

Marija Malenović ima 25 godina i iz Paraćina je. Završila je fakultet za primenjenu ekologiju – Futura prošlog leta i zvanično je Analitičar za zaštitu životne sredine. Nakon fakulteta htela je da nauči različite stvari tako da ima praksu u oblasti prodaje, razvoja biznisa , racunovodstva, copywriting – a…Voli da piše jer to je nešto što je opušta.