Život u Topkapi palati

Život u Topkapi palati

Serija Sulejman Veličanstveni, podstakla je gledaoce da se zainteresuju za način života i kulturu ove divne zemlje. Međutim, iako je serija snimljena po istorijskim događajima, postoje stvari koje su izmenjene i prilagođene scenariju. Kako je zapravo izgledao život u Topkapi palati? Da li su žene stvarno imale toliku slobodu i blizak odnos sa sultanom?


SULTANIJA HUREM

 

Čuvena sultanija Hurem, rođena kao Aleksandra Liskovska iz Ukrajine, jeste najpoznatija robinja koja se smatra jednom od najmoćnijih žena Osmanskog carstva, kao i najmoćnija žena u istoriji čovečanstva. Život u haremu nije bio nimalo lak. Postojala su jasna i stroga pravila koja su svi morali da poštuju. Sa druge strane, često su izbijali sukobi između žena – robinja čija je brojnost često varilala, ali uvek ih je bilo bar nekoliko stotina. Od robinje do sultanije put je trnovit.

 

ROBINJE

 

Robinje su dovodili sa svih strana sveta, kao poklon sultanu zbog pobede u ratu. Najpre, robinje su učene turskim jezikom, kulturom i strogim pravilima harema. Sultanovu pažnju najčešće su privlačile konkubine koje su imale poseban dar poput lepog pevanja, sviranja i igranja. Ako bi pak provele više od jedne noći sa gospodarem, dobijale bi viši status – miljenice. U trenutku kada miljenice podare dete gospodaru, dobijaju čin u zavisnosti od pola deteta. U slučaju rođenja devojčice, miljenice su dobijale čin Haseki Kadine, a u slučaju rođenja muškog deteta – Haseki Sultanije.

 

HAREMSKE SLUGE – AGE

 

Kada su u pitanju haremske sluge – age, u haremu je postojala jasna podela između aga negroidne (crne) rase i aga mongoloidne (bele) rase. Dovedeni negroidi, u većini slučajeva bili su potpuno kastrirani kako bi imali pristup haremu, dok su mongoloidi bili polovično kastrirani. Njihov pol zapravo je bio neidentifikovan. Imali su snagu muškarca, ali zbog hendikepa koji su nosili kroz život, imali su duh žene.

 

JEDNAKOST SULTANA I SULTANIJE

 

U Topkapi palati jednakost između sultanije i sultana nije bila uobičajena, osim ako se ne osvrnemo na život i vladavinu jednog od najvećih i najpoznatijih sultana, Sulejmana Veličanstvanog. Smatra se da Sulejman nije jednako gledao na sve svoje sultanije i da je Hurem imala znatno veća prava i beneficije u odnosu na ostale sultanije. Postoje brojni dokazi koji opravdavaju istinitost ove činjenjce. Recimo, sultanija Hurem je često potpisivala državne dokumente u ime Osmanlijskog carstva.  Bila je u kontaktu sa stranim državnicima i smatrala se suvladarkom Osmanlijskog carstva što je znatno uticalo na prava žena u carstvu i izjednačenje sa suprotnim polom.

 

TOPKAPI PALATA

 

Većina devojaka sanjale su da žive u ovoj veličanstvenoj palati i samim tim budu gospodareve miljenice, neznajući kakvo breme sa sobom nosi ovaj način života. Kada je u pitanju Topkapi palata, postoji bezbroj stvari o kojima se može pisati, a ovo je samo kratak uvod u buran i viševekovni život brojnih generacija Osmanlijskih vladara u ovoj raskošnoj palati. Topkapi palata je danas svakako jedna od najvećih turističkih atrakcija u Istanbulu koju bi svakako trebalo posetiti.

 

 

 

TEKST: KRISTINA MITROVIĆ

Kristina Mitrović studira novinarstvo i izabrala je baš ovu profesiju zato što zahteva kreativnost i znanje. Znanje je najveća moć koju niko ne može da vam oduzme i zato ona teži da zna što više o svemu. Od astrologije do politike, mene je zanima, a novinarstvo joj je omogucilo da ne mora da bira. San joj je da bude  fotoreporter i da putuje širom sveta u potrazi za zanimljivim kulturama i sikama.