Zašto su žene sve češće u ulozi muškaraca?

Zašto su žene sve češće u ulozi muškaraca?


Zbog čega danas često čujemo da većina žena preuzima ulogu jačeg pola? Devojke danas sve češće prve iniciraju takozvani prvi korak u odnosu sa muškarcima, i postaju preduzimljive. Da li su od sve snažnijih žena muškarci postali nesigurni, uplašeni i zabrinuti za svoj status i položaj u društvu ili su stvari ipak nešto drugačije? U nastavku teksta govorimo o okolnostima koje su navele ženske osobe da naizgled postanu snažnije, hrabrije i samostalne individue.


VREDNOST ŽENE – NEKAD I SAD

Slušajući priče naših majki i baka, često stičemo utisak da je ženska osoba sopstveni potencijal i životni smisao dobijala udajom. Bilo da su brakovi bili ugovoreni ili predstavljali prirodan sled okolnosti, proistekli iz ljubavi dva pojedinca – udaja je za ženu uslovno rečeno značila da je na pravom putu. Ukoliko bismo isključili pitanje da li je ta žena istinski bila srećna i ispunjena u bračnom životu koji joj je predodređen, istina je da je ona udajom dobijala prividnu sigurnost. Možda i zaštitu od svega onoga što bi nažalost pretilo jednoj slobodnoj ženskoj osobi decenijama unazad.

Drugim rečima, brak je značio da žena dobija zaštitu, ali samim tim i vrednost, jer je nečija supruga. Danas, žene imaju mnogo veći izbor u svojim životnim odlukama, a svoju vrednost iskazuju na osnovu sebi svojstvenih potencijala, mogućnosti i talenata.

SUKOB FEMINIZMA I TRADICIJE

Savremeno doba ozbiljno dovodi u sukob feminizam i tradiciju. Silna ženska borba da se izborimo za svoj položaj u društvu, ali i svoj status na privatnom i profesionalnom planu, donela je mnogo pozitivnih okolnosti za položaj žene u modernom dobu. U početku, reč je bila o ekonomskoj ravnopravnosti žena sa muškarcima u institucionalnom smislu. Međutim, kako svaka borba ima žrtve, tako i borba za feminizam nije izostavila posledice u savremenom društvu.

RADIKALNI FEMINIZAM

U tom smislu, značajno je pomenuti pojam radikalni femizinizam. Ova nova forma feminizma podrazumeva cilj da se promeni tradicionalna uloga žene u društvu napadom na brak i materinstvo, kao na tradicionalne vrednosti. Nažalost, većina ovakav stav povezuje sa osnovnim oblikom feminizma.

POJAM TRADICIONALNE ŽENE

Trebalo bi kao društvo da budemo svesni da ženska emancipacija i feminizam leži duboko ukorenjeno u tradiciji. Ukoliko bismo uzeli u obzir žene na Balkanu, primetili bismo da su one kroz svoje živote imale hrabrost, slobodu i odvažnost da se brane i sačuvaju svoju porodicu i najbliže od različitih opasnosti i uticaja. Na području Balkana u čestim ratnim okolnostima, u nedostatku muške zaštite, tradicionalna žena bila je prinuđena da i fizički brani svoj dom i ognjište.

Po čemu se takva žena razlikuje od savremenog prototipa feministkinje? Ni po čemu, osim po jednom – da savremenoj ženi nije potreban muškarac. Takvo gledište upravo možemo vezivati za stanovište koje podržava radikalni feminizam.

JEDINSTVO MUŠKARCA I ŽENE – KOMBINACIJA SNAGE SUPROTNOSTI

Ukoliko posmatramo društvo na dugoročnom nivou, jedinstvo između muškarca i žene daje određenu kombinaciju snage suprotnosti. Trenutne okolnosti su savremenoj ženi omogućile nezavisnost i slobodu. Svaka žena koja voli sebe i sve ono za šta danas ima mogućnost, trebalo bi da bude zahvalna na svemu što joj je nečija borba danas omogućila.

USKLAĐENOST IZNAD KONKURENCIJE

Činjenica da savremene okolnosti nude priliku i ženama da ostvare kompletnu individuaciju kao pojedinci, uslovljena je društvenim promenama. Takva pojava ne bi trebalo da spreči muškarce da ostvaruju sopstvene potencijale, već da ih motiviše na veće ambicije i poduhvate. U tom smislu, muškarci i žene danas bi trebalo da ujedine snage koje poseduju, umesto da jedni drugima predstavljaju konkurenciju.

TEKST: TAMARA VRANIĆ

Tamara Vranić ima 23 godine. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na katedri za Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. U slobodno vreme uči španski jezik, uživa u čitanju kratkih priča, u putovanjima i druženju sa dragim ljudima. Interesuju je kultura i mediji, kao i pisanje, koje za nju predstavlja najlepši vid izražavanja misli i ideja.