Zašto je važno negovati svoj duh kroz kulturu?

Zašto je važno negovati svoj duh kroz kulturu?

Masovna kultura vodi ka tome da čoveka kao individu uključi u jednu širu celinu, gde mu se servira određena stvarnost i gde čovek konzumiranjem tih proizvoda počinje sebe da postovećuje sa tom masom. Vremenom čovek gubi svoje mišljenje, želju za nečim novim, intelekutalno zanimljivijim, jer se zadovoljava instant stvarima, koji su proizvod masovne kulture, koja se stalno servira. Uzmimo samo primer sebe, kada smo na poslu, jedva čekamo da dođemo kući da gledamo omiljenu seriju, gledamo film, ili da odemo u šoping.


ŠTA JE MASOVNA KULTURA?

Masovna kultura nema svoju preciznu definciju, u naučnim sociološkim krugovima, ona se povezuje sa kulturom masa ili kultura masovnog društva. Iako se intenzitet masovne kulture povećao posle drugog svetskog rata, ona je nastala znatno ranije kao jedan sporedni prozivod industrijske revolucije. U današnje vreme kada je tehnologija dostupna svima, kultura postaje sve više zavisna od nje, a posredstvom tehnologije ona se lakše prenosi širem auditorijumu – masi.

 

 

Značajnu ulogu u razvoju masovne kutlure omogućila su sredstava masovne komunikacije, kao što su televizija, radio, štampa. Naime, stvaraju se kulturni prozvodi koji se masovno proizvode za masovnu publiku, primeri uključuju zabavu u masovnim medijama – filmove, televizijske programe, popularne knjige, novine, časopise, proizvode i slobodno vreme, odeću itd. Masovna kultura je pretrpela velike kritike zbog svoje standardizacije, da je trivijalna u poređenju sa ozbiljnim visokim kulturama (elitnim).

 

 

 

KAKO MASOVNA KULTURA UTIČE NA POJEDINCA?

            Na masovnu kulturu se videlo kao na nešto što nas vodi u svet odmora. Naime, cilj proizvodnje masovne kulture je bio da se proda proizvod koji će zabaviti široku masu. Ona vodi ka tome da čoveka kao individuu uključi u jednu širu celinu, gde mu se servira određena stvarnost i gde čovek konzumiranjem tih proizvoda počinje sebe da postovećuje sa tom masom. Vremenom čovek gubi svoje mišljenje, želju za nečim novim, intelekutalno zanimljivijim, jer se zadovoljava instant stvarima, koji su proizvod masovne kulture, koja se stalno servira. Uzmimo samo primer sebe, kada smo na poslu, jedva čekamo da dođemo kući da gledamo omiljenu seriju, gledamo film, ili da odemo u šoping.

 

 

 

ZAŠTO JE BITNO NEGOVATI I ELITNU, A NE SAMO MASOVNU KULTURU?

           

Tema elitne kulture je osoba  – koja je slobodna, kreativna, inovativna, intelektualna.

 

Elitna kultura, vidi se kao prozivod različitih umetnika, koji nisu tako lako dostupni, a samim tim oni su daleko intelektualno izazovniji za pojednica. Iako ne osporavamo da u masovnoj kulturi ima proizvoda koji imaju određene umetničke vrednosti, za proizvode elitne kulture možemo reći da su originalni, autentični, sa velikim umetničkim vrednostima, intelekatualno izazovni i ponekad teški za razumevanje. Kultura kao takva, u pojedincu može da izazove različite emocije, da angažuje njegove intelektualne kapacite, obrazuje čovekovo kritičko mišljenje, da oplemeni njegov život.

 

 

 

TEKST: MILAN PAROJČIĆ

Milan Parojčić je student master studija – sociologije i internet marketar.