Zašto je sreća bitnija od ponosa?

Zašto je sreća bitnija od ponosa?

 Zidovi ponosa su široki i visoki, ne mogu videti na drugu stranu.“ – Bob Dilan

 


 

AUTENTIČAN PONOS

Ljudi koji pokazuju autentičan ponos imaju visoku verovatnoću da dobiju visoke rezultate na ekstraverziji, prijatnosti, samopoštovanju, samopouzdanju i savesnosti, te osobe su prilagodljive na novu sredinu, novo radno mesto. To je ono što doživljavamo kada nešto postignemo, povezano je sa inspiracijom za postizanje ciljeva i povoljnih rezultata.

 

 

 

HIBRISTIČKI PONOS

Ljudi koji pokazuju hibristički ponos imaće visoke skorove na narcisoidnosti, aroganciji, grandioznosti, superiornosti, takođe izloženiji su sukobima u interakciji, veruju u društvenu nejednakost. Pokazalo se da se autentičan ponos odnosi više na životni angažman (osećaj svrhe u životu) i ponovni angažman cilja (tendencija da se preuzme novi cilj nakon neuspeha). Hibristički ponos se više odnosi na težnju za slavom i finansijskim uspehom. Istraživanja su pokazala takođe da ima oštrih razlika u povezanosti sa merama besa, agresije i neprijateljstva. Hibristički je u visokoj korelaciji sa svakom od tih mera, dok je autentičan ponos u niskoj korelaciji.

 

 

 

ZAŠTO SMO PRESTALI DA BUDEMO SREĆNI KAKO NE BISMO IZDALI PONOS?

U odraslom dobu više brinemo o tome šta će drugi misliti o nama, šta će drugi reći za nas, nego šta smatramo da je najbolje za nas. Postoji par definicija od strane istraživača koje se odnose na ove dve komponente. Ponos inhibira samozadovoljstvo pojedinca, omogućava da se osvrne na svoje postupke sa osećanjem  divljenja, ideala. Dok ideal ne postoji, niti treba težiti idealu, već razvoju i optimalnim napredovanjem, kako ne bismo istrošili previše energije za funkcionisanje i neometano stremljenje i pristupanje novim izazovima I ciljevima. Sreća upravo pruža ovu prizmu, podrazumeva prepoznavanje mogućnosti boljeg, većeg napredovanja. Ono što je važno, mi vidimo sreću kao priliku da iskusimo sve čari života, prepustimo se na način da nas pozitivna osećanja i želja za prijatnosti motivišu, a ne da idealizujemo svoja postignoća što će obrnuto uticati na motivisanost.

 

 

 

MOŽE LI PONOS BITI POZITIVAN?

Da, s tim što treba uzeti u obzir da ništa prekomerno nije dobro. Sve dok prihvatamo pohvale sa ravnotežom ponosa i poniznosti, ne postoji razlog zašto nas neko ne bi pohvalio.

 

 

TEKST: ANA MILUTINOVIĆ

Ana Milutinović je student treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njena strast su muzika i fotografija. Voli da provodi dosta vremena sa dragim ljudima i sa svojim psima.