Umetnost postojanja – tajna skrivena u nama

Umetnost postojanja – tajna skrivena u nama

Biti ili ne biti, pitanje je sad. Šekspirova dilema koja budi mnoge nedoumice. Međutim, šta je zapravo suština našeg postojanja i kako mi to bivamo, apstrakcije su koje obuzimaju naše misli.


ČOVEK JE STVOREN DA BI STVARAO

Čovek je stvoren. Isto tako, čovek je onaj ko stvara. To predstavlja jednu cikličnost kojoj se nesvesno predajemo. Kada bismo razmislili koji je cilj našeg postojanja, svakom bi na pamet pao drugačiji odgovor. Neko bi rekao da je stvoren da ostvari svoje snove, neko da bi se osvario kao roditelj, dok neko još uvek pronalazi ono što želi da stvara.

STVARANJE – KLJUČNA REČ ČOVEKOVOG POSTOJANJA

Stvaranje je ključna reč. Koji god da su naši razlozi za bivanje na ovom svetu, svi oni počinju njome. Stvaralaštvo jeste umetnost i otud ta nit koja umetnost spaja sa postojanjem.

SVAKO JE KREATOR SVOJIH ŽELJA

Umetnost je svako stvaralaštvo, kreativnost, veština, plodotvornost, umeće. Takođe, ona je i inventivnost, kreacija, sposobnost, produktivnost, invencija, stvaralački rad, stvaranje. To je nešto što jednostavno umemo i na inovativan i originalan način radimo. Neko može imati sličan životni cilj kao naš, ali nikada neće proći isti put da bi do njega došao. Svako je kreator svojih želja na sebi svojstven način i naše bivstvo nema konkurenciju, jer jeste jedinstveno.

MANE SU UMETNIČKA KREACIJA KOJA NAS ISTIČE

Svako je jedinka za sebe i kreće se svojom stazom. Skrojeni smo tako da je nemoguće da dve osobe budu identične. Sve mane koje uočavamo su tu da bi nas razlikovale i istakle. Te mane jesu umetnička kreacija, jer one postoje zarad naše autentičnosti.

LINIJU ŽIVOTA ODREĐUJEMO MI

Da bismo shvatili naše postojanje, bitno je da razumemo život. Mnogi ljudi razmišljaju kako postoji jedna linija života koja je unapred određena i suđena. Ipak, hajde da sagledamo širu sliku. Da je tako, ta linija bi bila ravna. Bez uspona i padova. Savršeno uređena i prema svima jednaka. Činjenica je da je ta linija kriva. Svaku krivinu mi sami stvaramo. Mislima u našoj glavi i delima u našoj stvarnosti.

MI SMO GLAVNI STVARAOCI

Zapravo, suština postojanja je da smo mi stvaraoci. Umetnici koji kroje vreme koje nam je dato da provedemo ovde. Što je naša linija više krivudava, više pokušaja i šansi smo dali sebi da iskoristimo bivstvo naše umetnosti i da izveštimo svoje sposobnosti.

UMETNOST KREIRA NAŠE POSTOJANJE

Umetnost nije nauka, ona se krije u svima nama. Kada nešto stvaramo, posmatramo ili postojimo. Kada jesmo ili nismo svesni da prisustvujemo umetničkom činu, ona jeste tu i krivac je za naše odluke. Ne kreira našu liniju života, već kreira jedan talas koji je buran, nemiran i svoj. Jedinstven, originalan i autentičan. Taj talas je naše postojanje.

TEKST: JELENA TRAJKOVIĆ

Jelena Trajković je studentkinja prve godine Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. Zaljubljenik je u muziku i poeziju, koju u slobodno vreme i sama stvara.