Uloga životinja u psihoterapiji

Uloga životinja u psihoterapiji

Svako ko je ikada imao kućnog ljubimca može da svedoči o tome koliko se između njega i tog bića formirala jaka emotivna veza. Bilo ko ko živi u dodiru sa životinjama može vam reći nešto o tim neretko dubokim poznanstvima. Mnogi govore koliko su se puta u prisustvu životinje osetili lakše, rasterećeno od stresa i nelagoda. Ili, recimo, koliko smiruje kada im mačka prede u krilu ili im se pas obraduje na vratima posle stresnog dana na poslu. Postoji bezbroj čudesnih priča o neverovatnim vezama između ljudi i životinja, ali kako ih mi tumačimo, koliko su te veze zaista duboke i da li možemo nešto korisno naučiti iz njih, pitanja su na koja se tek odgovara.


ČOVEK KAO BIĆE SUPERIORNIJE U ODNOSU NA DRUGE

Sa životinjama delimo istoriju otkako smo nastali. Međutim, tokom evolucije, kako je razvijao jezik, čovek je sebe sve više tumačio kao biće superiornije u odnosu na druge. Svest, samospoznaja, inteligencija, emocije – sve su to ključevi visoko razvijenog bića iskazani u jeziku. To je ono što nas diže na prvo mesto lestvice života, a životinje ostavlja u zaostatku. Pre samo trideset godina ni sam um životinje nije bio vredan proučavanja, a njihove emocije bile su romantična tema. Danas neki hrabri naučnici dokazuju drugačije.

EMOTIVNA INTELIGENCIJA ŽIVOTINJA

Ne samo što poseduju svest o sebi i drugima, i razvijene forme komunikacije, kroz istraživanja najrazličitijih vrsta dokazano je da su životinje veoma emotivno inteligentne. Mmnoge vrste pokazuju visok nivo empatije, pa čak i viši od ljudi. Frans De Val, naučnik koji je život posvetio proučavanju primata, tvrdi da su unutrašnji procesi mnogih životinja jednako složeni kao i oni kod ljudi. Ipak, one to ne iskazuju verbalno kao mi. Ukoliko ih prihvatimo kao svesna i razumna bića, kako kaže, ona u tom trenutku postaju moralno relevantna. Naš stav i čitavo ophođenje prema njima postaju potpuno pogrešni.

ŽIVOTINJE KAO PODRŠKA U PSIHOTERPAIJI

Nauka tek sada počela da otvara vrata novim mogućnostima. Ipak, ljudi su negde oduvek znali za tu duboku vezu i saosećanje koje ne poznaju granice vrste. Blagostanje koje dolazi u društvu životinja ne prolazi nezapaženo. Njihovo prisustvo se sve više praktikuje u različitim vidovima terapija. Uticaj životinja u psihoterapiji ostaje najzapaženiji. Interakcija sa životinjom kod čoveka dokazano smanjuje stres, anksioznost, smanjuje percepciju bola. Ublažava osećaj straha i brige, a povećava osećaj podržanosti, motivaciju i fokus. Vreme provedeno sa životinjama pomaže ljudima koji pate od postraumatskog stresnog poremećaja. Sve više klinika počinje da uvodi ovakav vid terapije.

UZAJAMNO RAZUMEVANJE I DOBROBIT ZA SVE

Brzina savremenog sveta prelama se na kičmi našeg mentalnog zdravlja. Životinje kao da nas podsećaju da treba da usporimo i da se prisetimo da prosto i jednostavno živimo. Svi ovi benefiti koje nam pružaju ne dolaze niotkuda. Čovek intuitivno zna koliko ga duboko životinja razume i koliko i ona sama oseća. Ali kada to dokaže i jezikom nauke, možda će promeniti kolektivni stav tako da i on i životinja žive u blagostanju. Rezultati su tu, benefite uveliko koristimo, ostaje samo da svako živo biće uvažimo onako kako istinski zaslužuje.

TEKST: JELENA VUJKOVIĆ

Jelena Vujković je završila studije Srbistike, nedavno magistrirala i sada se prepušta svim poslovima koji gaje ljubav prema jeziku, izražavanju i kreativnosti. Trudi se da bude društveno odgovorna, gaji veliku ljubav prema prirodi i poštuje život oko sebe.