U čemu leži umetnost reči?

U čemu leži umetnost reči?

Umetnost je duhovna tvorevina čoveka obdarenog da je kroz svoje stvaralaštvo iskaže. Predstavlja ljudsku delatnost ili proizvod ljudske delatnosti koja ima za cilj stimulisanje ljudskih čula, kao i ljudskog uma i duha. Prema tome, umetnost je aktivnost, objekat ili skup aktivnosti i objekata stvorenih sa namerom na to da se prenesu emocije ili ideje.

 


 

UMETNOST KROZ ISTORIJU

Umetnost datira još iz praistorijskog doba. Pronađene su skulpture, pećinsko slikarstvo i petroglifi koji su stari oko 40.000 godina i datiraju iz starijeg kamenog doba. Tačno značenje ove umetnosti još uvek nije potpuno utvrđeno jer se previše malo zna o kulturama koje su je proizvele.

 

 

Najraširenija upotreba reči umetnost koja je počela da dobija na važnosti posle 1750. godine je shvaćena kao veština da se proizvede nešto sa nekim estetskim rezultatom. Enciklopedija Britanika definiše pojam umetnosti kao korišćenje veštine i imaginacije u stvaranju estetskih objekata, okruženja ili iskustava koja se mogu podeliti s drugima.

 

 

ŠTA ZNAČI UMETNOST?

Smatra se da su umetnička dela stara koliko i samo čovečanstvo. Od najranije praistorijske umetnosti do savremene umetnosti. Prvi i širi smisao reči umetnost je onaj koji je ostao najbliži starom latinskom značenju, koje se otprilike prevodi kao veština ili zanat, kao i takođe iz protoindoevropskog korena koje znači sređivanje, ukrašavanje. U tom smislu, umetnost je sve što je pretrpelo proces namernog sređivanja.

 

 

Drugo i novije značenje reči umetnosti je skraćenica od kreativna umetnost ili lepa umetnost. Lepa umetnost je pojam koji se koristi kako bi se izrazilo da je umetnik upotrebio svoju veštinu kako bi izrazio svoju kreativnost ili kako bi probudio estetsku senzibilnost publike. Prema Aristotelu, umetnost uvek ima neki cilj. Ako je taj cilj sama umetnost, to jest umetnost radi umetnosti, onda se radi o takozvanim lepim umetnostima.

 

 

UMETNIČKE FORME I STILOVI

Umetnička forma je specifična forma umetničkog izraza. Ovaj izraz je određeniji od termina umetnost, ali manje specifičan od termina žanr. Neki primeri umetničkih formi su: slikarstvo, crtanje, muzika, grafički dizajn, digitalna umetnost, poezija, aritektura, film, pozorište, fotografija, crtanje, pisanje i mnoge druge.

 

 

Sa druge strane, stil je individualan, pa svaki umetnik može da razvije svoj originalni, autenitačan način stvaranja, što će ga i učiniti umetnikom. To je poseban način rada koji umetnik ima pri stvaranju umetničkog dela i često održava neku posebnu umetničku filozofiju ili cilj.

 

 

REČ U FUNKCIJI UMETNOSTI

Neretko se dešava da želimo da iskažemo neku emociju ili da kažemo ono što osećamo, ali jednostavno ne znamo kako. Načini za to su brojni i individualni, ali ne ume se svako koristiti rečima u svojstvu stvaranja i izražavanja duše.

 

 

Reč je jako specifična tvorevina koja, u zavisnosti od konteksta, može imati pregršt različitih značenja. Samo pravi umetnik sa njom u potpunosti može umeti. Svaka reč se može tumačiti denotativno, na bukvalan način koji se podrazumeva u svakodnevnoj komunikaciji, ali i konotativno, i upravo na ovaj asocijativan način izražavaju se umetnici u svojim delima.

 

 

ŠTA KAŽE SELIMOVIĆ?

Meša Selimović je rekao: Nikad ne znamo što izazivamo u drugom čoveku rečju koja za nas ima sasvim određeno značenje i zadovoljava samo našu potrebu. To nam govori da sa rečima treba biti pažljiv, baš zato što ih ne doživljavamo svi na isti način. To je i lepota pisane i izgovorene reči, ali i samog jezika.

 

 

Umetnička dela nam ostavljaju toliko prostora da razmišljamo i dodeljujemo rečima nove značenjske mogućnosti u zavisnosti od konteksta koji nam se čini ispravnim. Tako da će svaki čovek shvatiti reč na osnovu individualnih kvaliteta i sposobnosti, nekih svojih pređašnjih iskustava ili pak kreativnosti koju nosi u sebi.

 

 

Reči su jako oružje i njima treba spretno vladati. Jedan pogrešan korak za nekoga može biti poguban, zato je važno razumeti težinu izgovorene reči. Činjenica da danas svaki predmet, biće ili pojava ima svoj kod kojim ih možemo razaznati i razlikovati, ali i jasno ukazati na ono što mislimo i želimo da prenesemo je dragocena.

 

 

Nismo ni svesni moći nečega što svakodnevno upražnjavamo u bilo kojoj vrsti komunikacije, pa čak i intrapersonalnoj. Umetnička vrednost reči je velika, a njene mogućnosti su snažne. Zato moramo biti pažljivi sa ovim saveznikom, jer se lako može oteti kontroli i postati protivnik našeg uma ili duše.

 

 

TEKST: JELENA TRAJKOVIĆ

Jelena Trajković je studentkinja prve godine Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. Zaljubljenik je u muziku i poeziju, koju u slobodno vreme i sama stvara.