Turski običaji u srpskoj tradiciji i kulturi

Turski običaji u srpskoj tradiciji i kulturi

Srbija se nalazila pod turskom vlašću skoro 5 vekova, iz čega dolazimo do logičnog zaključka da je turska kultura morala imati veliki uticaj na naše pretke i njihov način života, pa samim tim i na nas. Iako je, na primer, korišćenje turcizama sve ređe u srpskom jeziku, posebno kod mlađih generacija, postoje neke svakodnevne navike koje su nam toliko prirodne, da možda nismo ni stigli da se zapitamo kojeg su porekla.

 


 

TURSKA KAFA

Kao prvi i osnovni običaj izdvajamo jutarnji ritual mnogih Srba – turska kafa uz doručak. Radovanje njenom specifičnom ukusu koji će početi predstojeći dan donekle olakšava rano ustajanje i umor koji ga prati. Njena jačina je recept za razbuđivanje po kratkom postupku. Postoji i određeni broj ljudi koji samo crnu kafu prepoznaje kao pravu kafu – ostale se ne računaju. Kakvog god da ste shvatanja, turska iz džezve, uz, pre ili posle hrane koju volimo da unesemo kao svoj prvi obrok, zaista čini naviku koja pruža adekvatan početak dana.

 

 

 

TURCIZMI

Kako je za BBC navela profesorka turskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, „trenutno je u upotrebi oko 3.000 turcizama“. S obzirom da danas turska kultura ima mnogo manji uticaj nego što je imala, pozajmljenice iz turskog jezika su sve češće sredstva za izražavanje starijim književnicima, a sve manje mlađim ljudima u svakodnevnim razgovorima. Iako postoje reči kao što su čarapa, čorba, rakija itd. čiju zamenu ne možemo da zamislimo, niti je tražimo, evidentno je da je danas najveći uticaj američkih medija, što nam kao rezultat daje veliki broj anglicizama i nastanak takozvanog srpskoengleskog jezika.

 

 

 

MEĐUSOBNA POVEZANOST SVEGA

Možemo navesti još mnoge uticaje turske kulture – od raznih vrsta hrane kao što je sarma ili naš voljeni burek, do serija koje prodice ritualno gledaju uz večeru, kao što je Sulejman Veličanstveni. Uzimajući u obzir istorijski kontekst, bilo bi čudno da se naši načini života nisu isprepletali. Pored toga, ako uđemo u suštinu stvari koje jednog čoveka čine onim što jeste, verovatno ćemo naći da ljudi imaju mnogo više zajedničkog nego što imaju različitog. Iako su detalji naših priča drugačiji i posebni za svakog od nas, uvek će postojati veliki broj drugih ljudi koji vodi istu brigu kao i mi. Isprepletanost više kultura, na koji god način da je do nje došlo, nam pokazuje upravo na to – međusobnu povezanost svih nas i svega što nas okružuje.

 

 

TEKST: TIJANA PETROVIĆ

Tijana Petrović je studentkinja Komunikologije i odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Kreativnost je možda i jedina reč kojom bi bliže opisala sebe – sve druge su se brzo menjale ili je previše ograničavale. Izreka kojom se vodi u životu je speak life