Tag: žene i sport

Žene u sportu

Žene u sportu

Kroz istoriju žene su uvek morale da se bore za svoje mesto kako u društvenim i državnim
sistemima, tako i u sportu. Rušeći sve stereotipe i prkoseći konzervativnim ljudima, žene su
našle svoje mesto u sportu i postaju sve uspešnije.