Tag: zatvorenost

Japan kao estetika jednostavnosti

Japan kao estetika jednostavnosti

            Klanovska borba za prevlast, razaranje i pustoš građanskoga rata, kao i podozrenje prema sumnjivim namjerama jezuitskih misionara, predstavljali su realnost Japana s kraja šesnaestog stoljeća. Kada je konačno došlo do ujedinjenja ove zemlje pod jednim snažnim i stabilnim vojničkim režimom, uslijedila je politika strogog