Tag: zasavica

Specijalni rezervat prirode Zasavica

Specijalni rezervat prirode Zasavica

Prošle su hiljade godina otkako su džinovi u močvarnim predelima severne Mačve izvajali krivudave rečice od tokova Save i Drine, a moćni zmajevi prošli kroz rastresitu zemlju i proželi je snagom i plodnošću. Tako su makar priču o nastanku rečice Zasavice i prelepih mačvanskih meandra