Tag: vuk

Simbol vuka kroz srpsku istoriju i mitologiju

Simbol vuka kroz srpsku istoriju i mitologiju

            Veselin Čajkanović, najveći srpski etnolog, rekao je da je svaki narod vezan za neku životnju i uzvesnom smislu izjednačen sa njom. Tako on piše da je za Srbina – vuk, i vuk kao takav predstavlja mitskog predstavnika srpskog naroda.     U vreme pre