Tag: vrući mediji

Šta su vrući, a šta hladni mediji?

Šta su vrući, a šta hladni mediji?

ehnologija kojom se koristimo je naš odraz. To je produžetak kojeg mi nismo svesni jer su nam čula otupela na uzrok nadražaja. Svaki naš produžetak, u tehnološkom smislu, smatra se samoamputacijom. Telo pribegava toj samoamputaciji kad sposobnost percepcije nije u stanju odrediti ni izbeći uzrok nadražaja. Pojavom tehnologije čovek je produžio i postavio van sebe živi model srednjeg nervnog sistema. Svaki pronalazak ili tehnologija, produžetak su ili samoamputacija naših fizičkih tela. Posmatrati, opažati ili upotrebljavati produžetak u tehnološkom obliku znači prihvatiti ga. Danas je došlo do toga da čovek sam stvara produžetke – od pesnice do atomske bombe.