Tag: vrednosti

Zašto je važno negovati svoj duh kroz kulturu?

Zašto je važno negovati svoj duh kroz kulturu?

Masovna kultura vodi ka tome da čoveka kao individu uključi u jednu širu celinu, gde mu se servira određena stvarnost i gde čovek konzumiranjem tih proizvoda počinje sebe da postovećuje sa tom masom. Vremenom čovek gubi svoje mišljenje, želju za nečim novim, intelekutalno zanimljivijim, jer