Tag: volja

Kako da povratimo elan?

Kako da povratimo elan?

Istraživanja su pokazala da su samokontrola i snaga volje karakteristike koje ljudi najređe navode kao svoje vrline, da li ste i vi među njima?     VOLJA JE SVESNA KONTROLA Prefrontalni korteks zadužen je za kontrolu impulsa, a volja jeste upravo sposobnost svesna kontrole sopstvenih