Tag: vizantija

Arhitektura i stilovi gradnje

Arhitektura i stilovi gradnje

Tokom razvoja ljudske civilizacije nastajali su i razvijali se različiti stilovi gradnje. Čitave istorijske epohe obeležene su različitim arhitektonskim stilovima. Ljudi su oduvek želeli da iskažu svoju inspiraciju kroz raznovrsne ideje, pa je takav slučaj bio i sa stilovima gradnje. Svaki vremenski period imao je