Tag: vena ljubavi

Vena ljubavi koja vodi pravo do srca

Vena ljubavi koja vodi pravo do srca

Amoris  −  vena ljubavi, vezuje se za verovanje da vodi od četvrtog prsta leve ruke pravo do srca. Mnoge kulture povezivale su domali prst sa idealnim mestom za nošenje burme baš na osnovu ovog verovanja, zbog toga je sraslo i ime prsta u „prstenjak”.