Tag: urme

Jutarnji indućino za razbijanje čini

Jutarnji indućino za razbijanje čini

Odavno više ne čitam i ne slušam recepte hiljadu puta prepečene i često zagorele. Već sam krenula u potragu za vilinskim kuvarima koji se kriju međ’ nama. Počela sam da učim to prepare, cook and bake my piece of cake od ne-tako-poznatih-ali-svakako-alhemičarskih-žena. Kojih vala ima