Tag: univerzalni

Vitiligo

Vitiligo

Vitiligo predstavlja oboljenje koje se manifestuje depigmentacijama kože, za koje se smatra da postoji genetska predispozicija. Javlja se kod jedan do dva odsto populacije, nezavisno od rase, godina i pola. Tipične promene kod vitiliga su tačkaste ili mrlje bele boje u obliku krugova, ređe linearne.