Tag: uloga životinje u psihoterapiji

Uloga životinja u psihoterapiji

Uloga životinja u psihoterapiji

Svako ko je ikada imao kućnog ljubimca može da svedoči o tome koliko se između njega i tog bića formirala jaka emotivna veza. Bilo ko ko živi u dodiru sa životinjama može vam reći nešto o tim neretko dubokim poznanstvima. Mnogi govore koliko su se