Tag: turski običaji

Turski običaji u srpskoj tradiciji i kulturi

Turski običaji u srpskoj tradiciji i kulturi

Srbija se nalazila pod turskom vlašću skoro 5 vekova, iz čega dolazimo do logičnog zaključka da je turska kultura morala imati veliki uticaj na naše pretke i njihov način života, pa samim tim i na nas. Iako je, na primer, korišćenje turcizama sve ređe u