Tag: trgovina

Šta je anomičko samoubistvo?

Šta je anomičko samoubistvo?

Anomija je pojam koji označava neefikasnost društvenih normi, zakona i propisa koji dovode do dezorganizacije ili destabilizacije društva, kao i do konfuzije u moralnoj svesti pojedinca, a često i do delikventnog ponašanja. Do stanja anomije dolazi u periodima društvene i političke krize, ratova, kao i 

Islamski uticaj na kulturu Mediterana

Islamski uticaj na kulturu Mediterana

Španija je oduvek bila sinonim za pomeranje granica, ekonomsku razmenu i amalgam rasa, vera i kultura. Dok su proširivali granice svojih kolonijalističkih dometa, upoznavali nepoznate svetove i ostavljali svoj trag na druge kulture, na njihovoj južnoj obali se odigravao još jedan susret sa nepoznatim svetom,