Tag: transcedentno

Transcedentno i transcedentalno

Transcedentno i transcedentalno

Pojmovi transcedentno i transcedentalno proizilaze iz latinskog jezika i označavaju prelazak. Njima se bavi grana filozofije koju često nazivamo filozofija znanja. Transcedentno predstavlja sve što prelazi naše granice iskustva i saznanja. Transcedentalno potiče od latinske reči transcidentalis i označava sve što je natprirodno i van