Tag: Tomas Laker

Tomas Laker – o rodu, polu i identetu

Tomas Laker – o rodu, polu i identetu

Postavi li se pitanje: Šta je čovek? – mnogi će, bez obzira na to imaju li nekakvo filozofsko predznanje, nastojati da izvedu izvesne definicije koje se zasnivaju na duhovnom razlikovanju čoveka od ostalih živih i neživih bića. Čovek je biće koje govori, koje ima razum ili svest. Ono je biće koje ume smisleno da izrazi i drugima prenese strasti svoje duše. Biće koje na osnovu svega rečenog stvara i održava zajednice u kojima može da realizuje sebe. Čovek je sve ono što, dakle, životinja, homunkulus ili mašina, nisu. Da li je čovek u službi roda i pola? To pitanje povlači sa sobom pitanja o rodu i polu, o prioritetnoj kategorizaciji i ugruboj klasifikaciji ljudi. To dalje povlači enormne probleme nejednakosti i kršenja ljudskih prava.