Tag: svetski umetnik

Deset najpoznatijih Mikelanđelovih dijela

Deset najpoznatijih Mikelanđelovih dijela

Među najvećim i najpoznatijim umjetnicima svijeta je ime Mikelanđelo Buonaroti. Italijanski umjetnik, prvenstveno je bio vajar i slikar, a potom pjesnik i arhitekta. Jedan je od rijetkih umjetnika čija su djela bila cijenjena još za njegovog života. Kreator koji je iza sebe ostavio bogato umjetničko