Tag: svetski jezik

Zašto je engleski svetski jezik?

Zašto je engleski svetski jezik?

Engleski jezik trenutno stoji na vrhu lestvice svih mogućih komunikacija, kao primarni alat sporazumevanja na svim nivoima. Bio glavni ili sporedni jezik određenog govornog područja, nesumnjivo je deo većine kultura sveta bez kog bi i svakodnevne aktivnosti bile nezamislive.   LINGUA FRANCA Engleski jezik je