Tag: suština

Umetnost postojanja – tajna skrivena u nama

Umetnost postojanja – tajna skrivena u nama

Biti ili ne biti, pitanje je sad. Šekspirova dilema koja budi mnoge nedoumice. Međutim, šta je zapravo suština našeg postojanja i kako mi to bivamo, apstrakcije su koje obuzimaju naše misli.