Tag: sudbinski susret

Sudbina – da li je sve predodređeno?

Sudbina – da li je sve predodređeno?

Ljudi su takva bića da imaju potrebu da u nekim iznenađujućim, prijatnim ili neprijatnim situacijama pripišu nekome zasluge. To radimo svi, po automatizmu. Tražimo opravdanje zašto se nešto dogodilo i kako baš nama. Stvar je u tome da neko tada kaže da je u pitanju