Tag: stvaranje adama

Stvaranje Adama − dva sveta

Stvaranje Adama − dva sveta

„Ukoliko smo zadovoljni životom ne bismo smeli biti nezadovoljni smrću, jer oboje dolaze iz ruke jednog Gospodara.” − Mikelanđelo Buonaroti     O MIKELANĐELOVOM UMETNIČKOM DELU Stvaranje Adama predstavlja jedan od devet prizora na najvišem delu svoda Siktinske kapele u Vatikanu, iako je bila četvrta