Tag: strah od sreće

Zašto se javlja strah od sreće?

Zašto se javlja strah od sreće?

Strah uglavnom povezujemo sa negativnim stvarima i dešavanjima. Svi želimo da budemo srećni.
Međutim, sreća za svakoga od nas predstavlja nešto drugo. Ipak, koliko puta se desi da postavimo
ciljeve za koje kažemo da kada se ostvare ćemo biti srećni, ali kada se to desi odmah imamo sledeći
cilj i tad ćemo biti srećni. Da li postoji strah od sreće?