Tag: stid i kultura

Postoji li nešto čega se čovek treba stideti?

Postoji li nešto čega se čovek treba stideti?

 Stid, sram ili sramota je subjektivni doživljaj zbog niske ocene svog ponašanja u objektivnoj situaciji. Stid je diskretna, osnovna emocija, opisana kao moralna ili društvena emocija koja pokreće ljude da skriju ili negiraju svoje greške.   STID KAO DRUŠTVENI FENOMEN Iako se stid vezuje uvek