Tag: šta je zapravo diskriminacija

Šta predstavlja diskriminacija?

Šta predstavlja diskriminacija?

Diskriminacija predstavlja svaki vid omalovažavanja, nipodaštavanja ili izbegavanja određenog pojedinca ili grupe pojedinaca na osnovu osobine, karakteristike ili bilo kog drugog parametra koji određuje neku individuu.     Ono što je prisutno na globalnom nivou je diskriminacija na osnovu pola, rase ili religijske pripadnosti gde