Tag: socijalna anksioznost

Socijalna anksioznost

Socijalna anksioznost

Pojam anksioznost označava jednostavno rečeno crne slutnje, neprijatnost, teskobu i strah.
Svi ovo ponekada osećamo, ali kod nekih osoba je učestalije, duže traje i nije u skladu sa
situacijom koja se dešava u tom trenutku. Za te ljude se stručno kaže da su anksiozni i ima
ih čak oko 30% u svetu. Najčešće postoje određene situacije koje su okidač za anksioznost.
Socijalno anksiozne su one osobe kod kojih je anksioznost povezana sa društvenim
situacijama.