Tag: slovenska kultura

Običaji i verovanja slovenske kulture

Običaji i verovanja slovenske kulture

 Jezik je često čuvar veoma starih slojeva kulture. Pojedine fraze i sintagme izgovaramo mehanički, a da nismo ni svesni semantičkog jezgra iz kojeg su se izdvojile. U daljem tekstu možete otkriti koja se to skrivena značenja kriju iza rečenica koje izgovaramo svakodnevno.     PIJAN